DE THI HOC SINH GIOI 6,7,8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE THI HOC SINH GIOI 6,7,8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở GD – Đt Hà Giang
Trường THPT Mèo Vạc

Đề thi học sinh giỏi lớp 7
Năm học 2007 – 2008
Thời gian làm bài 90 phút
Phần I: Trắc nghiệm (8 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: (1 điểm) Số x mà là:
A. B. C. D.
Câu 2: (1 điểm) Biết . Số x là:
A. B. C. D.
Câu 3: (1 điểm) Nếu 2x + 1 = 1,3 thì 4x – 1 bằng:
A. – 0,4 B. – 0,6 C. 0,6 D. – 0,2
Câu 4: (1 điểm) Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. TRong 120 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại ?
A. 72 B. 73 C. 74 D. 76 E. 78
Câu 5: (1 điểm) Cho hàm số f(x) = 3×2 – 1. Thế thì f(3) – 1 bằng:
A. 80 B. 27 C. 26 D. 17
Câu 6: (1 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH ( BC (H ( BC). Gọi M là điểm nằm nằm giữa B và H. Nối điểm A với điểm M. Có bao nhiêu tam giác vuông trong hình vẽ đó ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 7: (1 điểm) BO và PE lần lượt là các đường phân giác của (ABC và (KPM biết rằng (ABO = (KPE, AC = 9cm, EM = KE + 3,8cm. Độ dài đoạn EM bằng:
A. 6,4cm B. 5,4cm C. 2,6cm D. 4,8cm
Câu 8: (1 điểm) Diện tích của một hình vuông có đường chéo bằng 10cm bằng:
A. 20cm2 B. 40cm2 C. 50cm2 D. 100cm2

Phần II: Tự luận (12 điểm)
Câu 1: (3 điểm)

Câu 2: (3 điểm) Tìm hai số, biết rằng nếu lấy số lớn trừ số bé ta được 0,9. Ngoài ra, gấp số lớn 6 lần rồi trừ số bé thì được 6,4.
Câu 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm. Kẻ phân giác trong BD và phân giác ngoài BE của góc B (D, E nằm trên AC). Cho biết AE = 12cm, AD = 3cm. Tính BC, BE, BD ?
Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Đường trung trực của AC cắt đường thẳng BC tại một điểm D nằm ngoài cạnh BC. Kéo dài AD về phía A một đoạn AE = BD. Chứng minh rằng DAC và CDE là những tam giác cân.
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ./.
***************************************

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.