đề thi học sing giỏi toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề thi học sing giỏi toán 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT
DUY XUYÊN

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012
Môn Toán 6
Thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 1 : (3đ)

a) Tìm các số tự nhiên x, y sao cho (2x+1)(y-5)=12
b) Tìm số tự nhiên n sao cho 4n-5 chia hết cho 2n-1
c) Tìm tất cả các số B= 62xy427, biết rằng số B chia hết cho 99

Câu 2 : (2đ)
Tìm x
a) 5x = 125; b) 32x = 81 ; c) 52x-3 – 2.52 = 52.3

Câu 3 : (2đ)
a) Chứng tỏ rằng là phân số tối giản.
b) Chứng minh rằng : +++…+< 1

Câu 4 : (1đ)
So sánh các phân số:
; ; ;

Câu 5 : (2đ)
Hai lớp 6A; 6B cùng thu nhặt một số giấy vụn bằng nhau. Lớp 6A có 1 bạn đọc thu được 24 Kg còn lại mỗi các bạn thu được 11 Kg ; Lớp 6B có 1 bạn thu được 23 Kg còn lại mỗi bạn thu được 10 Kg . Tính số học sinh mỗi lớp biết rằng số giấy mỗi lớp thu được trong khoảng 200Kg đến 300 Kg.

= = = =//= = = =

PHÒNG GD&ĐT
DUY XUYÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 6
NĂM HỌC 2011-2012

1 a)

1 b)

1 c)
Ta có 2x+1 ; y-5 Là ước của 12
12= 1.12=2.6=3.4
do 2x+1 lẻ => 2x+1 =1 hoặc 2x+1=3
2x+1=1 =>x=0; y-5=12 => y=17
hoặc 2x+1=3=> x=1; y-5=4=>y=9
vậy (x,y) = (0,17); (1,9)

Ta có 4n-5 = 2( 2n-1)-3
để 4n-5 chia hết cho 2n-1 => 3 chia hết cho 2n-1
=> 2n-1=1 => n = 1
2n-1=3 => n = 2
vậy n=1;2
Ta có 99 = 11.9
B chia hết cho 99 =>B chia hết cho 11và B chia hết cho 9
* B chia hết cho 9 =>( 6+2+4+2+7+x+y) chia hết cho 9
(x+y+21) chia hết cho 9 =>x+y=6 hoặc x+y =15
* B chia hết cho 11=>(7+4+x+6-2-2-y) chia hết cho 11=> (13+x-y) chia hết cho 11
x-y=9 (loại) hoặc y-x=2
y-x=2 và x+y=6 => y=4; x=2
y-x=2 và x+y=15 (loại) vậy B=6224427

(0,25đ)
(0,25đ)

(0,25đ)
(0,25đ)

(0,25đ)
(0,25đ)

(0,25đ)
(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)

2 a)

2 b)

2 c)
5x = 125 ( 5x = 53 =>x= 3

32x = 81 => 32x = 34 => 2x = 4 => x = 2

52x-3 – 2.52 = 52.3
(52x: 53 = 52.3 + 2.52
(52x: 53 = 52.5
(52x = 52.5.53
( 52x = 56 =>2x = 6 => x=3

(0,5 đ)

(0,5 đ)

(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)

3 a)

3 b)
Gọi d là ước chung của 12n+1và 30n+2 ta có
5(12n+1)-2(30n+2) = 1 chia hết cho d
vậy d=1 nên 12n+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.