DE THI HOC KY I(NP) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE THI HOC KY I(NP), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn :
Ngày giảng:

Tuần 18 – Tiết 37 + 38

1. Mục tiêu
– Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện tiếp theo.
2. Xác định chuẩn KTKN
* Về kiến thức :
+ Kiểm tra trình độ nắm kiến thức của HS trong HK I về số hữu tỉ, số thực, hàm số và đồ thị, về đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, các kiến thức liên quan đến tam giác bằng nhau…
* Về kĩ năng :
+ Kiểm tra kĩ năng tính toán, giải bài toán chia tỉ lệ ,kĩ năng trình bày, lập luận, kĩ năng vẽ hình và chứng minh bài toán hình học.
3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
Mức độ
Chuẩn
Biết
Hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Tên
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Số hữu tỉ, số thực
KT: Nắm được các quy tắc thực hiện phép toán
1
0, 25

1
0,25

1
0,5
3

3,75 đ

KN : Giải được các bài tập vận dụng các phép toán

1
0,25
3
2,5

2.Hàm số và đồ thị
KT: Biết đại lượng tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch và tgính chất .
1

0,25

3

2 đ

KN : Giải thành thạo bài toán chia tỉ lệ.

1
0,25

1
1,5

3. Đường thảng vuông góc , song song . Góc và tam giác
KT :
+ Biết được đường thẳng vuông góc ,song song ; tính chất, dấu hiệu nhận biết hia đường thẳng vuông góc và song song
+ Biết định lý tổng số đo ba góc tam giác
+ Biết khái niệm , tính chất hai tam giác bằng nhau
1

0, 25đ

6

4,25 đ

KN : Chứng minh tam giác bằng nhau, góc đoạn thẳng bằng nhau …
+ Tính số đo góc trong tam giác

1

0,25
2

2,5 đ
1

0,25
1

4
2,5 đ
4
3,25 đ
5
3,75 đ
1
0,5 đ
14
10 đ

4) Thiết kế câu hỏi
Phần I:( 2 điểm ). Trắc nghiệm khách quan
Hãy chọn phương án trả lời đúng trong các phương án A; B; C; D của các câu sau:
Câu 1. Kết quả của phép tính 37 : 32 là :
A . 314 B . 35 C . 15 D . 39
Câu 2 . Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
A. B. C. D.
Câu 3 . Nếu thì x bằng: A. 5 B. 10 C. 25 D. 1
Câu 4 . Để hai đường thẳng c và d song song với
nhau ( hình 1 ) thì góc x bằng :
A . 300 B . 600
C . 1200 D . 600 hoặc 1200
Câu 5 . Nếu y

Hỏi và đáp