DE THI HOC KY II TOAN 9 NAM HOC 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về DE THI HOC KY II TOAN 9 NAM HOC 2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thi Thử Học kỳ II
I Trắc nghiệm.
1/ Cho hàm số y =x2 .Kết luận nào sau đây đúng?
A.Hàm số luôn nghịch biến B.Hàm số luôn đồng biến C.Hàm số đồng biến khi x >0, nghịch biến khi x < 0
2/ Toạ độ giao điểm của (d) y = x và (P) y = x2 là:
A(0; 0) B(1; 1) C (0;0) và (1;1)
3/ Hàm số y = ax2 có đồ thị đi qua điểm A(-2;4) là:
A. y=2×2 B. y=x2 C. y=-x2
4/ Phương trình nào sau đây là phương trình bậc 2 một ẩn số:
A. x2y – x =0 B. 0x2+3x +7 =0 C. 3×2+6x+3 =0
5/ Phương trình 2×2-3x-1 =0 là phương trình:
A. Vô nghiệm B. Có 2 nghiệm phân biệt C. Có nghiệm kép
6/ Hai số -7 và 5 là nghiệm của phương trình nào?
A. x2+2x-35 =0 B. x2-2x-35 =0 C. x2+2x+35 =0
7/ Biệt thức của phương trình 4×2-6x-1 =0 là:
A. = 5 B. =13 C. =52
8/ Tổng và tích 2 nghiệm của phương trình 2×2-x-3 =0 là:
A. và – B. và C. và –
9. Số đo góc nội tiếp chắn đường tròn là:
A. 900 B. 600 C. 1200 D. 450
10. Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông có cạnh 6 cm là:
A. 6 cm B. 6 cm C. cm D. cm
11. Diện tích hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (O, 5cm) và (O,4cm) là :
A. 81cm2 B. 9 cm2 C. 41 cm2 D. 25 cm2
12.Chu vi đường tròn (O, 3cm) là:
A. 3 cm B. 9 cm C. 12 cm D. 6 cm
13. Độ dài cung tròn 600 của đường tròn (O, 3cm) là A. cm B. cm C. cm D. 3 cm
14. Diện tích quạt tròn 450 của dường tròn (O,5cm) là :
A. 3 cm2 B. 4 cm2 C. 5 cm2 D. cm2
15. ( O;R) có diện tích hình quạt nón là . Độ dài cung tròn là :
A. B . C. D.
16. Tứ giác ABCD nội tiếp : Â = 1150 ; = 750, và có số đo là :
A. = 1050, = 650 B. = 1150, = 650 C. = 650, = 1150 D. = 650, = 1050

II Tự luận
Bài 1. Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a)
b)
c)
Bài 2 (2,5 điểm)
Cho hai hàm số y = 2×2 có đồ thị (P) và y = x + 3 có đồ thị (d).
a) Vẽ các đồ thị (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị (P) và (d) có hoành độ âm. Viết phương trình của đường thẳng (() đi qua A và có hệ số góc bằng – 1.
Bài 3: Hai tỉnh A và B cách nhau 225km. Một ôtô đi từ A đến B, cùng một lúc một ôtô thứ 2 đi từ B đến A .
Sau 3 giờ chúng gặp nhau. Biết vận tốc ôtô đi từ A lớn hơn vận tốc ô tô đi từ B là 5km/h.
Tính vận tốc của mỗi ôtô?
Bài 4: Cho (ABC vuông ở A và một điểm D nằm giữa A và B. Đường tròn đường kính BD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.