Đề thi học kỳ II toán 9 hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi học kỳ II toán 9 hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN TOÁN – LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2,0 điểm)
Giải hệ phương trình:
Giải phương trình: .
Câu 2. (2,0 điểm )
Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ thị (P): .
Vẽ đồ thị (P) nói trên.
Cho đường thẳng (d) có phương trình: y = mx + 2m. Tìm m để đường thẳng (d) tiếp xúc với parabol (P) nói trên.
Câu 3. (2,5 điểm)
Cho phương trình (ẩn x): x2 – 2mx + m2 – 3 = 0 (1).
Giải phương trình (1) khi m = 2.
b) Chứng minh rằng với mọi m thì phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt.
c) Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình (1).
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x12 + x22 và giá trị m tương ứng.
Câu 4. (3,5 điểm)
Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AM, AN (M và N là các tiếp điểm). Một đường thẳng qua A nhưng không đi qua điểm O, cắt đường tròn (O) nói trên tại hai điểm B và C (B nằm giữa hai điểm A và C).
Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp đường tròn.
Tính độ dài cung MBN theo R của đường tròn (O; R) khi số đo góc .
Chứng minh .
Gọi I là trung điểm của BC và K là giao điểm của BC và MN. Chứng minh rằng .

——————————–HẾT——————————–

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm!)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.