DE THI HOC KY I TOAN 8 N 2011-2012 CÓ DAP AN VA MA TRAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DE THI HOC KY I TOAN 8 N 2011-2012 CÓ DAP AN VA MA TRAN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT CẦU KÈ ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
TRƯỜNG:THCS THÔNG HÒA NĂM HỌC: 2011-2012
—————- ————–
MÔN: TOÁN – LỚP 8
THỜI GIAN: 90 Phút( không kể thời gian phát đề)

Bài 1(1,5 điểm)
a) Viết hằng đẳng thức bình phương của một hiệu.
b) Áp dụng tính: (2x + y)2
Bài 2(1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
7x2y – 14xy2 + 28x2y2
x3 + 2x2y + xy2 – 16x
x2 + 4x + 3
Bài 3: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) b)
Bài 4: (2 điểm)Cho phân thức
N =
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
b) Rút gọn phân thức N.
c) Tính giá trị của phân thức tại x = -5 và tại x = 5.
Bài 5: (3 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AH. Gọi O là trung điểm của AC, D là điểm đối xứng với H qua O.
a) Chứng minh tứ giác AHCD là hình chữ nhật.
b) Tứ giác ADHB là hình gì? Tại sao?
c) Cho BC = 6cm , AH = 4cm. Tính diện tích tứ giác AHCD.

MA TRẬN BÀI THI HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2011-2012
——–
Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Hằng đẳng thức.

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %
1
0,5
1
1,0

2
1,5 điểm
= 15%

2.Phân tích đa thức thành nhân tử.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1,0
1
0,5

3. Phân thức.-Giá trị của biểu thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
1
1,0
2
1,5
1
1,0
5
4 điểm
= 40%

4. Tứ giác.- Diện tích.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,0
1
1,0
1
1,0
3
3 điểm
= 30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
2
1,0 10%
5
4,0
40 %
6
5,0
50 %
10
10 điểm
100%

ĐÁP ÁN BÀI THI HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2011-2012
———
Bài 1: a) (A – B)2 = A2 – 2AB + B2 (0,5đ)
b) KQ : 4×2 – 2xy +y2 (1đ)
Bài 2: a) 7xy(x – 2y + 4xy) (0,5đ)
b) x(x + y – 4)(x + y + 4) (0,5đ)
c) (x + 1)(x+ 3) (0,5đ)
Bài 3: a) KQ : x – 1 (1đ)
b) KQ : 2x(x – 2) (1đ)
Bài 4: a) x o và x 5 (0,5đ)
b) N (0,5đ)
c) . Với x = – 5 thoả mãn điều kiện của biến.
N(-5) = 2 (0,5đ)
. Với x = 5 không thoả mãn điều kiện của biến. Do đó giá trị của phân thức N không xác định tại x = 5. (0,5đ)
Bài 5:
a)Tứ giác AHCD có: OA = OC (gt)
OH = OD (vì D đối xứng với H qua O)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.