ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN 8
( Thời gian: 90 phút -không kể thời gian giao đề )
Đề có 01 trang

Bài 1(1,0 điểmRút gọn biểu thức :
( 5- 3x) .5x +15×2 ; b) ( 4x2y3 – 10xy3) : 2xy2+ 5y
Bài 2 (2,0 ).
a) Phân tích đa thức thành nhân tử: x2 + 2xy – 9 +y2
b) Tìm x biết: x2 – 3x = 0
Bài 3(3,0 điểm). Cho biểu thức A = Với x 1 và x –
a) Rút gọn A
b) Tính giá trị của A khi x = 2
c) Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên.
Bài 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC. E và D lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Gọi G là giao điểm của CE và BD; H và K là trung điểm của BG và CG.
a/ Tứ giác DEHK là hình gì? Vì sao?
b/ Tam giác ABC cần thoả mãn điều kiện gì thì tứ giác DEHK là hình chữ nhật; hình thoi; hình vuông?
c/ Tính diện tích tứ giác DEHK trong trường hợp tứ giác đó là hình vuông và
BC =12cm
Bài 5( 1,0 điểm). Cho abc= 1. CMR: = 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN 8
( Thời gian: 90 phút -không kể thời gian giao đề )
Đề có 01 trang

Bài 1(1,0 điểm) . Rút gọn biểu thức :
( 4- 5x) .3x +15×2 ; b) ( 6x2y3 – 15xy3) : 3xy2+ 5y
Bài 2( 2,0 điểm).
a) Phân tích đa thức thành nhân tử: x2 + 2xy – 4 +y2
b) Tìm x biết: x2 – 2x = 0
Bài 3( 3,0 đ). Cho biểu thức A = Với x 1
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi x= -2 ;
c) Tìm giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên
Bài 4 (3,0 đ). Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ). AD là đường trung tuyến. Gọi F là điểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DF và AB.
a) Chứng minh tứ giác ADBF là hình thoi.
b)Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác ADBF là hình vuông.
c)Tính tỉ số diện tích của tứ giác ADBF trong trường hợp tứ giác đó là hình vuông với diện tích của tam giác ABC tương ứng trong trường hợp đó.
Bài 5 (1,0 đ). Cho abc= 1. CMR: = 1

ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN 8
ĐỀ CHẴN
Câu
Nội dung
Điểm

1
a)( 4- 5x) .3x +15×2 = 12x -15 x2 + 15 x2 = 12x
b) ( 6x2y3 – 15xy3) : 3xy2+ 5y= 2xy – 5y +5y = 2xy
0,5
0,5

2
a)x2 + 2xy – 4 +y2 = ( x + y)2 – 4
= ( x +y – 2)( x + y -2)
b)x2 – 2x = 0 =>x( x- 2) =0
=> x = 0 hoặc x-2=0 => x= 0 hoặc x = 2
0,5
0,5

0,5
0,5

3
a) Với x 1
A = : =
= . -(x – 1 ) =
b) Thay x = -2 vào biểu thức A ta cú: A = = 2
c) Với x 1 thì A =
Ta cú x Z và để A nhận giỏ trị nguyờn thỡ nhận giỏ trị nguyờn .
nhận giỏ trị nguyờn khi x -1 Ư(-2) =
ta thấy x = 1 khụng thuộc tập xỏc định
Vậy xThì A nhận giá trị nguyên

1,25

0,5

0,5

0,5

0,25

4
– Vẽ đúng hình, ghi đúng giả thiết và kết luận
a) Ta cú : DF AB tại E ( gt ) , CA AB ( = 900 )=>DE// AC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.