ĐỀ THI HỌC KỲ I LỚP 11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ THI HỌC KỲ I LỚP 11, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trung tâmGDTX Phước Long KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ tên : Môn Thi :Toán Lớp 11
Lớp : Thời Gian: 90 phút

A TRẮC NGHIỆM
Câu1 nghiệm phương trình 3sin2x +2sin2x +cos2x=0

A. xx= arctan B. x

C. x D. x
Câu 2 Trong mặt phẳng Oxy cho A(3;-2)tọađộ điểm A/ Qua phép tịnh tiến 2;-4) là:
A.(1;2) B.(-1;-2) C.(6;8) D .(5;-6)

Câu 3 Tìm số hạng thứ 3 của biển thức (x-3y2)15.
A.945x13y4 B. 956x14y3 C.567x12y5 D. 658x11y6 .

B.TỰ LUẬN
-Câu 1 Giải các phương trình lượng giác sau:
a.sin 4x
b .2 sin2x + 2sin2x+4cos2x = 1

Câu 2 Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần
a. Hãy mô tả không gian mẫu
b .Xác định các biến cốsau:
A:’’Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là 8’’
B : ‘’Tích số chấm của hai lần gieo là 12’’

Câu 3 Hãy dựa vào bài toán sau để trả lời câu hỏi.
Một lớp học có 16 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm chọn 5em vào ban cán sự lớp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn
a. Có ít nhất là 4 học sinh nữ
b.Tất cả các em có thể được chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.