Đề thi học kỳ I – II lớp 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi học kỳ I – II lớp 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng gD TP Thái nguyên
Trường THCS Độc Lập
Đề thi chất lượng học kỳ I – Năm học 2007 – 2008
Lớp 9
Thời gian : 90’ ( Không kể thời gian giao đề )

I/ Trắc nghiệm :
Hãy chọn phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1:Căn bậc hai của 25 là:
A. 5 B. 5 và -5 C. -5 D. 625
Câu 2:Kết quả phép tính là:
A. 3-2 B. 2- C. -2 D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 3:Giá trị của biểu thức bằng:
A. 1 B. 12 C. 2 D.
Câu 4:Kết quả phép khai căn là:
A. a – 5 B. 5 – a C. D. Cả ba câu trên đều sai
Câu 5:Hàm số là hàm số bậc nhất khi
A. m 3 C. m =3 D. Cả ba câu trên đều sai
Câu 6: Gọi và lần lợt là góc tạo bởi các đường thẳng y = -3x +1 và y =- 5x +2 với trục Ox. Khi đó:
A. 900 <

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.