Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GDKHCN Bạc Liêu

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi HK2 Toán 12 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GDKHCN Bạc Liêu, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sáng thứ Tư ngày 20 tháng 03 năm 2019, sở Giáo dục – Khoa học – Công Nghệ tỉnh Bạc Liêu tiến hành tổ chức kỳ thi học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2018 – 2019, đây là một trong Những tỉnh tổ chức kỳ thi HK2 Toán 12 sớm nhất trên cả nước, nhằm giúp đánh giá tổng kết chương trình Toán 12 năm học 2018 – 2019 để làm cơ sở đánh giá, xếp loại.

Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GDKHCN Bạc Liêu được biên soạn theo dạng trắc nghiệm 04 đáp án lựa chọn với 50 câu, học sinh làm bài thi trong thời gian 90 phút.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GDKHCN Bạc Liêu:
+ Cho điểm A(2;2;3) và hai mặt cầu (S1), (S2) lần lượt có tâm I1(0;2;0), I2(2;3;0) và bán kính R1 = 1, R2 = 2 . Mặt phẳng (P) đi qua A và tiếp xúc với cả hai mặt cầu (S1), (S2) có phương trình tổng quát là ax + by + z + d = 0, trong đó a, b, d là các số thực. Giá trị của biểu thức 4a + b bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: (x – 1)/2 = (y + 2)/1 = (z – 1)/1 và các điểm A(2;1;0) và B(-1;0;2), C(1;1;1). Gọi M là điểm nằm trên đường thẳng d sao cho biểu thức T = MA^2 + MB^2 – 3MC^2 đạt giá trị lớn nhất. Giá trị của biểu thức A = a^2 + 2b^2 + c^2 bằng?
+ Cho (P): y = x^2 + 2 và đường thẳng d: y = mx + 3 với m thuộc R. Giả sử đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm A và B. Gọi S là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường thẳng d và (P). Khi S nhỏ nhất thì giá trị biểu thức P = (xAyA)^2 + (xByB)^2 bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp