Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Đồng Tháp

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi HK2 Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Đồng Tháp, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sáng thứ Ba ngày 02 tháng 04 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2018 – 2019, nhằm tổng kết lại toàn bộ các kiến thức Toán 12 học sinh đã học trong giai đoạn HK2 vừa qua của năm học 2018 – 2019, để làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại học lực môn Toán 12.

Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Đồng Tháp có mã đề 169 gồm 06 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm hoàn toàn với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, các kiến thức học sinh cần ôn tập để hoàn thành tốt đề thi này bao gồm: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (Giải tích 12 chương 3), số phức (Giải tích 12 chương 4), phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học 12 chương 3), đề thi có đáp án mã đề 126, 145, 169, 197.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Đồng Tháp:
+ Gọi M là điểm biểu diễn cho số phức z1 = a + (a^2 – 2a + 2)i (với a là số thực thay đổi) và N là điểm biểu diễn cho số phức z2 biết |z2 – 2 – i| = lz2 – 6 + i|. Tìm độ dài ngắn nhất của đoạn MN.
+ Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y – 2z + 4 = 0 và đường thẳng d: x = 3 + t, y = 1 + t, z = -1 + t (t thuộc R). Tìm khẳng định đúng.
A. d và (P) cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.
B. d nằm trong (P).
C. d và (P) song song nhau.
D. d và (P) vuông góc với nhau.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;-2;3), B(3;2;-1), C(0;2;1) và mặt phẳng (P): x + y – 2z – 6 = 0. Gọi M(a;b;c) là điểm thuộc (P) sao cho biểu thức vectơ |MA + MB + 2MC| đạt giá trị nhỏ nhất. Tính S = a + b + c.

Hỏi và đáp

  Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Đồng Tháp

  Tắt (X)

  Quảng cáo Adsense

  Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi HK2 Toán 12 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Đồng Tháp, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

  Sáng thứ Ba ngày 02 tháng 04 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2018 – 2019, nhằm tổng kết lại toàn bộ các kiến thức Toán 12 học sinh đã học trong giai đoạn HK2 vừa qua của năm học 2018 – 2019, để làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại học lực môn Toán 12.

  Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Đồng Tháp có mã đề 169 gồm 06 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm hoàn toàn với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, các kiến thức học sinh cần ôn tập để hoàn thành tốt đề thi này bao gồm: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (Giải tích 12 chương 3), số phức (Giải tích 12 chương 4), phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học 12 chương 3), đề thi có đáp án mã đề 126, 145, 169, 197.
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
  Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Đồng Tháp:
  + Gọi M là điểm biểu diễn cho số phức z1 = a + (a^2 – 2a + 2)i (với a là số thực thay đổi) và N là điểm biểu diễn cho số phức z2 biết |z2 – 2 – i| = lz2 – 6 + i|. Tìm độ dài ngắn nhất của đoạn MN.
  + Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y – 2z + 4 = 0 và đường thẳng d: x = 3 + t, y = 1 + t, z = -1 + t (t thuộc R). Tìm khẳng định đúng.
  A. d và (P) cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.
  B. d nằm trong (P).
  C. d và (P) song song nhau.
  D. d và (P) vuông góc với nhau.
  + Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;-2;3), B(3;2;-1), C(0;2;1) và mặt phẳng (P): x + y – 2z – 6 = 0. Gọi M(a;b;c) là điểm thuộc (P) sao cho biểu thức vectơ |MA + MB + 2MC| đạt giá trị nhỏ nhất. Tính S = a + b + c.