ĐỀ THI HOC KỲ 1 TOAN 9 (CHUAN KTKN) RAT HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ THI HOC KỲ 1 TOAN 9 (CHUAN KTKN) RAT HAY, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – TOÁN 9
Năm học 2016-2017

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dung thấp
Vận dụng cao
Tổng

Căn bậc hai
2 câu
0,5 điểm
1 câu
1 điểm
1 câu
0,75 điểm
1 câu
0,5 điểm
5 câu
2,75 điểm

Hàm số bậc nhất
2 câu
0,5 điểm
1 câu
1 điểm
1 câu
0,5 điểm

4 câu
2 điểm

HTL trong tam giác vuông
2 câu
0,5 điểm
1 câu
1 điểm
1 câu
0,5 điểm

4 câu
2 điểm

Đường tròn
3 câu
1,5 điểm
1 câu
1 điểm
1 câu
0,75 điểm

5 câu
3,25 điểm

Tổng
9 câu
3 điểm
4 câu
4 điểm
5 câu
3 điểm
18 câu
10 điểm

UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
MÔN TOÁN LỚP 9 – Năm học: 2016 – 2017
Thời gian làm bài 90 phút
(Đề thi gồm 12 câu 2 trang)

A. Trắc nghiệm (2 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước kết quả đúng
Câu 1: Biểu thức có nghĩa khi
B. C. D.
Câu 2: Biết , thì x bằng
( 9 B. -9 C. 9 D. 81
Câu 3: Hàm số y = (m2 + 3)x – 2016 (m là tham số) đồng biến khi
m >0 B. m ≤ 0 C. m < 0 D. m ( R
Câu 4: Đường thẳng song với đường thẳng y = -2016x + 2 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 là
y = -2016x + 3 B. y = -2016x -1 C. y = -2016x – 3 D. y = 2016x
Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, BH = 4; HC = 25. Độ dài AH bằng
10 B. 4 C. 14,5 D. 6,25
Câu 6: Với ( là góc nhọn và thì sin( bằng
A. B. C. D.
Câu 7: Cho đường tròn (O; 1cm) và dây AB = 1cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng
A. B. C. D.
Câu 8: Cho đường tròn (O; 6cm), M là điểm cách O một khoảng 10cm. Qua M kẻ tiếp tuyến với (O). Khoảng cách từ M đến tiếp điểm là
4cm; B. 8cm C. 2 cm D. 18cm

B.Tự luận (8 diểm)
Câu 9 (2 điểm):
1/ Cho và . Tính A.B
2/ Tìm x biết
3/ Chứng tỏ giá trị biểu thức không phụ thuộc vào x:
Câu 10 (1,5 điểm):
a/ Cho hàm số bậc nhất y = ax – 2 (d). Xác định hệ số a biết đường thẳng (d) đi qua điểm D(1 ;-2)
b/Tìm giá trị m biết đường thẳng y = 2x – 3 và đường thẳng y = (m- 1)x + m- 2 cắt nhau tại một điểm trên trục tung.
Câu 11 (4 điểm):
Gọi Ax và By là hai tiếp tuyến của đường tròn (O; R) (Ax, By cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB). Trên tia Ax lấy điểm C, qua C kẻ tiếp tuyến CD với đường tròn(D là tiếp điểm) cắt tia By tại E. Gọi H là giao điểm của OC và AD.
a/ Chứng minh rằng H là trung điểm của AD.
b/ Tính số đo góc COE, từ đó suy ra AC . BE = R2.
c/ Chứng minh rằng AB là tiếp tuyến đường tròn đường kính CE.
d/ Xác định vị trí của điểm C trên tia Ax để tứ giác ABEC có chu vi nhỏ nhất.
Câu 12(0,5 điểm): Cho a, b >0 và ab ≥ 1. Chứng minh rằng:.
————-Hết————-

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I-TOÁN 9
(Hướng dẫn chấm gồm 2 trang)

Bài
Đáp án
Điểm

Trắc nghiệm
(2 điểm)
Câu
1
2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.