Đề thi học kỳ 1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 trường THCS Nghiêm Xuyên – Hà Nội

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi HK1 Toán 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi học kỳ 1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 trường THCS Nghiêm Xuyên – Hà Nội, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi học kỳ 1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 trường THCS Nghiêm Xuyên – Hà Nội gồm 8 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Ba chi đội 7A, 7B, 7C tham gia làm kế hoạch nhỏ thu nhặt giấy vụn tổng cộng được 120kg giấy vụn. Tính số giấy mỗi chi đội thu được, biết rằng số giấy mỗi chi đội thu được tỉ lệ với 7; 8; 9.
+ Cho ΔABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD. Chứng minh rằng:
a) ΔABM = ΔDCM
b) AB // DC
c) AM ⊥ BC
d) CM là phân giác của góc ACD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Cho x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = -3 thì y = 12. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:
A. k = -0,25
B. k = -4
C. k = -36
D. k = 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.