Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Thái Nguyên

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi HK1 Toán 11 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Thái Nguyên, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Thái Nguyên mã đề 357 được biên soạn nhằm giúp giáo viên bộ môn và nhà trường đánh giá toàn diện chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 11 sau giai đoạn học kỳ 1 vừa qua của năm học 2018 – 2019, đề gồm 3 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 30 câu, chiếm 60% tổng số điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 40% tổng số điểm, học sinh có 90 phút để hoàn thành đề thi này, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Thái Nguyên:
+ Cho tam giác ABC có B, C cố định, đỉnh A chạy trên một đường tròn (O;R) cố định không có điểm chung với đường thẳng BC và G là trọng tâm tam giác ABC. Khi đó quỹ tích trọng tâm G là ảnh của đường tròn (O;R) qua phép biến hình nào sau đây?
A. Phép tịnh tiến theo véctơ BC. B. Phép vị tự tâm I tỷ số k = 3, trong đó I là trung điểm của BC.
C. Phép vị tự tâm I tỷ số k = 1/3, trong đó I là trung điểm của BC. D. Phép tịnh tiến theo véc tơ v = 1/3.IA.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp X. Tính xác suất để số được chọn chỉ chứa 3 chữ số chẵn.
+ Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Phép vị tự tỷ số k là phép đồng dạng với tỷ số |k|.
B. Phép đồng dạng là phép dời hình.
C. Phép dời hình là phép đồng dạng với tỷ số k = 1.
D. Phép vị tự với tỷ số vị tự khác 1 và -1 không phải là phép dời hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.