de thi hoc ky 1 có ma trận (hot) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de thi hoc ky 1 có ma trận (hot), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PGD_ĐT KRÔNG BUK
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Họ và tên:………………………………………..lớp:……
KÌ THI HKI NĂM 2014_2015
Môn: TOÁN 7
Thời gian: 90 (phút)

ĐỀ 1
I.Trắc nghiệm (3đ):
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:Câu 1: Kết quả của phép tính
6,5- 0,3 + 1,56 là
A. 0,6 B. 7,76 C. 12 D. 6
Câu 2: Kết quả của phép tính
A. B. C. D.
Câu 3: Từ tỉ lệ thức x : 12 = 3 : 4 , ta tìm được giá trị của x là:
A. 1 B. 7 C. 9 D. 16
Câu 4: Cho thì x =
A. B.
C. D.
Câu 5: Từ tỉ lệ thức , có thể suy ra được tỉ lệ thức nào dưới đây
A. B.
C. D.
Câu 6: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2,5
a) Biểu diễn y theo x bởi công thức:
A. B.
C. D.
b) x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ:
A. B. C. D.
Câu 7: Cho y và x tỉ lệ nghịch với nhau, khi x = 2 thì y =- 6.
a) Hệ số tỉ lệ bằng:
A. 2 B. -3 C. 6 D. -12
b) Khi x = 4 thì y =
A. 2 B. -3 C. 6 D. -12
Câu 8: Cho có , . Khi đó số đo góc C bằng:
A. 1100 B. 750 C. 1020 D. 500
Câu 9: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
A. Hai góc so le trong bằng nhau
B. Hai góc đồng vị bù nhau
C. Hai góc trong cùng phía bằng nhau
D. Hai góc trong cùng phía phụ nhau
Câu 10: Cho và có AB = PM,
BC = MN. Thêm điều kiện nào sau đây thì 2 tam giác đó bằng nhau theo trường hợp cạnh–góc–cạnh?
A. B.
C. D.

II.Tự luận (7đ):
Bài 1: (1đ) Tính giá trị biểu thức
a) b)
Bài 2: (1,5đ) Ba đội máy cày cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong 5 ngày, đội thứ hai trong 3 ngày, đội thứ ba trong 6 ngày. Biết cả ba đội có 42 máy, năng suất các máy như nhau. Tính số máy của mỗi đội?
Bài 3: (1đ): Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm M(1 ; -2).
a/ Xác định hệ số a
b/ Vẽ đồ thị của hàm số với a vừa tìm được.
Bài 4: (2,5đ) Cho có D là trung điểm của BC, trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho DE=DA. Chứng minh:
a) .
b) AC//BE.
c) Trên đoạn thẳng AB lấy điểm F, trên đoạn thẳng CE lấy điểm G sao cho AF = EG. Chứng minh ba điểm F, D, G thẳng hàng.
Bài 5: (1đ) Tìm các giá trị x,y nguyên thỏa mãn: x (y+3) + y = 4

ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM:
I.Trắc nghiệm (3đ):
Câu
1
2
3
4
5
6a
6b
7a
7b
8
9
10

Đáp án
B
B
C
D
D
A
C
D
B
B
A
C

II.Tự luận (7đ):
Câu 1 (1đ): Tính giá trị biểu thức a)
a) Tính được phép chia và phép trừ:(0,25đ)
Kết quả :0 (0,25đ)
b) (0,5đ)
Câu 2 (1,5đ):
Gọi x, y, z lần lượt là số máy của đội thứ

Hỏi và đáp