Đề thi học kì II môn Toán 7 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi học kì II môn Toán 7 2011-2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT HOÀNH BỒ
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÂM

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2011-2012
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Thống kê
Nhận biết được dấu hiệu của giá trị
Tìm được số các giá trị của dấu hiệu
Biết lập bảng tần số, tìm TBC, mốt

Số câu
Số điểm
%
1
0,5
5%
1
0,5
5%
1
2
20%

3
3
30%

2. Biểu thức đai số

Biết sắp xếp hai đa thức 1 biến
Biết cộng trừ đa thức một biến

Số câu
Số điểm
%

1
1
10%
1
2
20%

2
3
30%

3. Tam giác
-Biết vẽ hình và viết gt kết luận một bài toán.

Nắm được đinh lý Pytago,

Vận dụng sự bằng nhau của hai tam giác để so sánh các cạnh và các góc.

Số câu
Số điểm
%
1
0,5
5%
1
1
10%
2
2,5
25%

4
4
40%

Tổng số câu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
3
2,5
25%
4
6,5
65%

10
100%

PHÒNG GD&ĐT HOÀNH BỒ
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2011-2012
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút

Bài 1:(3 điểm) Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:
8
5
8
6
7
1
4
5
6

3
6
2
3
6
4
2
8
3

3
7
8
10
4
7
7
7
3

9
9
7
9
3
9
5
5
5

5
5
7
9
5
8
8
5
5

a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì và số giá trị là bao nhiêu?
b/ Lập bảng tần số , tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 2 ( 3 điểm)
Cho hai đa thức: P(x) = –4x – 3×3 – x2 + 1 ; Q(x) = –x2 + 3x – x3 + 2×4
a) Hãy sắp xếp các đa thức trên theo thứ tự giảm dần của biến.
b) Tính (theo cột dọc) P(x) + Q(x) ;
c) Tính (theo cột dọc) P(x) – Q(x).
Bài 3 ( 4 điểm)
Cho tam giác cân ABC có AB = AC =5 cm, BC = 8 cm. Kẻ đường cao AH. Kẻ HD AB (D AB), HE AC (E AC).
a) Chứng minh HB = HC và BAH = CAH.
b) Tính độ dài AH.
c) Chứng minh tam giác HDE là tam giác cân.

—————————-HẾT—————————-

PHÒNG GD&ĐT HOÀNH BỒ
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÂM
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II.
Năm học: 2011-2012
Môn thi: TOÁN

Bài
Câu
Nội dung
Điểm

1
(3 điểm)
a/
Dấu hiệu cần tìm ở đây là : Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của lớp 7A.
Số giá trị là 35
(0,5đ)
0,5đ

b/
Bảng tần số:
Điểm số (x)
Tần số (n)
Các tích (x.n)

1
1
1

2
2
4

3
6
18

4
3
12

5
10
50

6
4
24

7
7
49

8
6
48

9
5
45

10
1
10

N = 45
Tổng: 261
X = 261: 45
=

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.