đề thi học kì II lớp 6,7,8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề thi học kì II lớp 6,7,8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: TOÁN 6
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

Bài 1. Thực hiện phép tính.

Bài 2. Tìm x. biết.

Bài 3. Tìm tỉ số của hai số a và b biết:
a) a = 0,5 m và b = 70 cm.
b) a = 0,2 tạ và b = 12 Kg.
Bài 4. Lớp 6A có 45 học được xếp loại học lực theo ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Biết số học sinh xếp loại học lực Trung bình chiếm số học sinh cả lớp, số học sinh xếp loại học lực Khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh xếp loại Giỏi của lớp 6A.
Bài 5. Cho hai tia 0y và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho xOy = 800, xOz = 300.
a) Tính góc yOz.
b) Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.
Bài 6. Cho . Chứng minh rằng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: TOÁN 7
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

Bài 1. a) Tính giá trị biểu thức sau: 3x – 2y Với x = -1 và y = 2.
b) Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu gọn sau: và 2 xy3.
c) Tính tổng của hai đa thức sau: x2 + y2 + z2 và x2 – y2 – z2.
Bài 2. Tìm nghiệm của đa thức:
a) x – 3 b) x (x – 2)
Bài 3. Cho đa thức: f(x) = x3 – 3×2 + 2x – 5 và g(x) = -2×3 + 3x – 1.
a) Tính f(x) + g(x).
b) Tính f(x) – g(x).
Bài 4. Cho tam giác ABC vuông ở A, tia phân giác BE, vẽ EH BC (H BC).
a) Chứng minh rằng ABE = HBE.
b) Chứng minh rằng: BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.
c) Gọi K là giao điểm của đường thẳng AB và EH. Chứng minh AE < EC.
Bài 5. Cho 1 < a < b + c < a + 1 và b < c. Chứng minh rằng b < a.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: TOÁN 8
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

Bài 1. Giải các bất phương trình sau.

Bài 2. Cho phương trình (m – 4) x + 2 = m (1) (x là ẩn, m là tham số)
a) Giải phương trình với m = 3.
b) Tìm các giá trị của m sao cho phương trình nhận x = 2 làm nghiệm.
Bài 3. Hai kho thóc chứa 300 tấn hàng. Nếu chuyển 30 tấn hàng từ kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số hàng trong hai kho là bằng nhau. Tìm số hàng (Lúc đầu) trong mỗi kho.
Bài 4. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12 cm, Bc = 9 cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BD.
a) Chứng minh tam giác AHB đồng dạng với tam giác BCD.
b) Tính độ dài đoạn AH.
c) Tính diện tích tam giác AHB.
Bài 5. Cho a, b, c là đội 3 cạnh của tam giác. Chứng minh rằng:
ab + bc + ca a2 + b2 + c2 < 2 (ab + bc + ca).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.