de thi hoc ki I_h 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de thi hoc ki I_h 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
HDC ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Sinh học lớp 9

I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Đề 1: 1C, 2C, 3B, 4D, 5D, 6A
Đề 2: 1B, 2C, 3D, 4B, 5B, 6C
II. Tự luận (7điểm)

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
(4 điểm)

Thường biến
Đột biến

– Biến đổi kiểu hình dưới ảnh trực tiếp hưởng của môi trường.
– Xuất hiện đồng loạt theo hướng xác định.
– Không di truyền được
– Có lợi cho sinh vật, giúp sinh vật thích nghi với môi trường.

– Biến đổi trong vật chất di truyền (ADN, NST)
– Xuất hiện riêng lẻ, ngẫu nhiên, vô hướng.
– Di truyền được
– Đa số có hại, một số trung tính, một số ít có lợi; có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hoá.

(Học sinh có thể trình bày khác nhưng đúng bản chất vẫn cho điểm tuyệt đối)

1

1

1
1

Câu 2
(3 điểm)
a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài sinh sản hữu tính được di truyền ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp của các quá trình: nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
b. Số lượng NST trong các trường hợp sau:
– Giao tử: n = 10
– Thể tam bội: 3n = 30
– Thể một nhiễm: 2n-1 = 19
c. Có thể có 10 thể một nhiễm
1

1,5

0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.