Đề Thi Học Kì I toan6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề Thi Học Kì I toan6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS
Lớp: 6…
Họ và tên:………………………
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2012 – 2013
Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 90 Phút

Điểm
Nhận xét của giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM ( 2 đ ) : Lựa chọn câu trả lời đúng
Câu 1: ( 0,25 điểm) Kết quả 34. 33 =
A. 37
B: 31
C. 312

Câu 2: ( 0,25 điểm) Cho biểu thức A = 1.2.3.4.5-10tổng đó chỉ chia hết:
A. 2
B: 3
C. 2 và 5

Câu 3:( 0,25 điểm) Tập hợp A các ước của12là
A.;
B.;

Câu 4: ( 0,25 điểm) Tập hợp B các bội của 4 nhỏ hơn 20 là
A.;
B.;

Câu 5: ( 0,25 điểm) BCNN(12; 1) =
A. 11
B. 1
C. 12

Câu 6:( 0,25 điểm) Số liền trước của – 8 là
A. – 9 ;
B. – 7
C. 7

Câu 7: ( 0,25 điểm) Số đối của – (-7) là
A. 7 ;
B. – 7
C.

Câu 8: ( 0,25 điểm) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì
A. AM + MB = AB
B. MA+ AB = AB
C. MA+ MB = MB

II. TỰ LUẬN ( 8 đ )
Câu 9: ( 2điểm) Phân tích ra thừa số nguyên tố.
a)5375 b)40258
Câu 10: (1 điểm) Tìm ƯCLN của 12 và 18

Câu 11: (1,25 điểm). Hai lớp 6 và lớp 8 đều trồng số cây như nhau , mỗi bạn lớp 6 phải trồng 6 cây;lớp 8 phải trồng 8 cây. Tính số cây phải trồng của hai lớp ? biết số cây của hai lớp trồng từ 30 đến 60 cây

Câu 12: (1điểm)Tìm x biết
a) 21 + x = 7
Câu 13: (1,75 điểm). Vẽ đoạn thẳng CD = 8 cm. Trên tia CD lấy điểm M sao cho CM = 4 cm
a) Điểm M có nằm giữa C, D không ? Vì sao ?
b) So sánh CM và MD
c) M có là trung điểm của CD không?Vì sao ?
Câu14(1điểm) Tìm số bị chia nhỏ nhất trong một phép chia có dư biết số dư là 29 ,thương là 12199

Hỏi và đáp