DE THI HOC KI I TOAN 7 2010-2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE THI HOC KI I TOAN 7 2010-2011, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ubnd huyện quế võ
Phòng GD & ĐT
đề thi định kì lần II
Năm học: 2010 – 2011
Môn: Toán 7.
Thời gian làm bài: 90 phút.

I.Trắc nghiệm ( 2.5 điểm)
Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:
A. B. C. D.

Câu 2: Căn bậc hai của 64 là:
A. 32 B. 8 C. – 8 D. ± 8

Câu 3: Hãy ghép mỗi câu ở cột A với mỗi ý ở cột B để được khẳng định đúng
Cột A
Ghép
Cột B

1) Cho biết x và y tỉ lệ nghịch, nếu
x = – 4; y = 5
1
a) thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = -5

2) Nừu x.y = a, (a 0)

2
b) thì x và y tỉ lệ thuận với nhau

3) x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ
k =

3
c) thì hệ số tỉ lệ a = – 20

4) y = x

4
d) thì ta có y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

Câu 4: Cho ABC = MNP. Biết P = 600, A = 500. Số đo của B là:
A. 600 B. 700 C. 800 D. 900

II.Tự luận ( 7.5 điểm )
Bài 1( 2 điểm): Cho hàm số y = f(x) = 4×2 – 1.
a)Tính f(3), f( –
b)Tìm x để f(x) = 15.

Bài 2( 1.5 điểm): Chia số 2010 thành ba phần tỉ lệ thuận với 17; 22; 28.
Bài 3 ( 3.5 điểm): Cho ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AC.
a)Chứng minh: ABC = ADE.
b) Chứng minh: DE // BC.
c)Gọi M là trung điểm của BC, N là trung điểm của DE. So sánh BM và DN.
d) Chứng minh: A là trung điểm của MN.

Bài 4 ( 0.5 điểm): Cho Chứng minh rằng:
Đáp án – thang điểm
I.Trắc nghiệm ( 2.5 điểm)
Câu 1: C ( 0.5 đ )
Câu 2: B ( 0.5 đ )
Câu 3: 1 c, 2d, 3a, 4b ( 1 đ )
Câu 4: C ( 0.5 đ )

II.Tự luận ( 7.5 điểm )
Bài 1( 2 điểm): a) f(3) = 35 ( 0.5 đ )
f( – = 0 ( 0.5 đ )
b) f(x) = 15 => 4×2 – 1 = 15 => 4×2 = 16 ( 0.5 đ )
=> x2 = 4 ( 0.25 đ )
=> x = ± 2 ( 0.25 đ )
Bài 2( 1.5 điểm):
Gọi ba phần lần lượt là x, y, z.
Theo đề bài ta có x+y+z = 2010 và ( 0.5 đ )
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

30 ( 0.5 đ )
=>x= 30.17 = 510.
y = 22.30 = 660
z= 28.30 = 840.
Vậy ba phần cần tìm là 510; 660; 840. ( 0.5 đ )

Bài 3( 3.5 điểm):
Vẽ hình , ghi GT, KL đúng: ( 0.5 đ )
a) Chứng minh được: ABC = ADE(c.g.c) (1) ( 1 đ )
b) Từ (1)=>góc DEA = góc ACB( hai góc tương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.