Đề thi học kì I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi học kì I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1 SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 7
ĐỀ 1
Câu 1(1 điểm): Tính giá trị biểu thức:

Câu 2 (1 điểm): Tìm x biết:

Câu 3(2 điểm): a.Vẽ đồ thị hàm số
b. Cho 4 điểm sau:
A(1;-3/2) B(2;-3) C(0;7) D(-1;-2/3)
Hỏi trong 4 điểm trên có 3 điểm nào thẳng hàng ko? Chứng minh.
Câu 4(1,5 điểm):Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h, từ B về A với vận tốc 48km/h. Biết rằng thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 25 phút. Tính độ dài quãng đường AB?
Câu 5(3,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, BD là tia phân giác , DE vuông góc với BC tại E.
Chứng minh BA = BE.
BD là đường trung trực của AE.
Bx ( BD (Bx nằm trên nửa mặt phẳng bờ BD không chứa điểm A), trên tia Bx lấy điểm H sao cho BH = AE. Chứng minh HE ( AC.
O là trung điểm của BE. Chứng minh A, O, H thẳng hàng.
Câu 6( 1 điểm): So sánh

9
11 – 0,81
2005 và
1
10
4010

ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 ĐIỂM).
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: Kết quả của phép tính: bằng:
A. B. C. D.
Câu 2: Cho và x – y = 12 thì giá trị của x và y là:
A. x = 19, y = 5 B. x = 18, y = 7 C. x = 28, y = 16 D. x = 21, y = 12
Câu 3. Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:
A. B. C. D.
Câu 4. Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nếu:
A. y = B. y = ax C. y = ax ( với a 0) D. x y = a
Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = – 3x khi đó f(2) bằng
A. 6 B. – 6 C. 2 D. – 2
Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:
A.bằng nhau B.Bù nhau C.Kề nhau D. Kề bù.
Câu 7. Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 thì góc C bằng:
A. 1000 B.900 C. 800 D.700
Câu 8: Cho HIK và MNP biết ; . Để HIK =MNP theo trường hợp
góc – cạnh – góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:
A. HI = NP B. IK = MN C. HK = MP D. HI = MN
II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Bài 1:Tính (hợp lý nếu có thể) (1,25 điểm)
a) b)
Bài 2 : Tìm x: (1,25 điểm)
a) b)
Bài 3: (1 điểm) vẽ đồ thị cuả hàm số y = 2x.
Bài 4: (1 điểm) Cho biết 2 mét lưới B40 nặng khoảng 6 kg. Hỏi nhà các bạn Lan cần rào mảnh vườn 100 mét thì cần bao nhiêu kg lưới cùng loại.
Bài 5 (3 đ)Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy D sao cho AD=AB, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AC.
Chứng minh rằng : BE = CD.
Chứng minh: BE // CD.
Gọi M là trung điểm của BE và N là trung điểm của CD. Chứng minh: AM=AN.
Bài 6/ (0,5 đ) Tìm a,b,c biết : và a –b =15 .
ĐỀ 3
BÀI 1(1,5 điểm).Thực hiện các phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):
a)
b)
c)
BÀI 2(2 điểm)
a)Tìm x biết:
b)Cho hàm số y=f(x)=5-3x.Tính giá trị của x ứng với y=3
c)Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x=4 thì y=9 . Hãy biểu diễn y theo x
BÀI 3:(2 điểm)
Tổng số học sinh của một trường trung

Hỏi và đáp