Đề thi học kì I ( số 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi học kì I ( số 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN KHE TRE ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2008 – 2009
MÔN: TOÁN 6, Thời gian: 90 phút
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: (0,25đ) Cho tập hợp: A = 1 ; 7. Cách viết nào sau đây là đúng ?
A. 1 A B. 1 A C. 7 A D. A 7
Câu 2: (0,25đ) Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?
A. 32 B. 42 C. 52 D. 62
Câu 3: (0,25đ) Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30?
A. 8 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 4: (0,25đ) Số nào sau đây là số nguyên tố?
A. 77 B .57 C. 17 D. 9
Câu 5: (0,25đ) Kết quả của phép tính 55.53 là :
A. 515 B. 58 C. 2515 D. 108
Câu 6: (0,25đ) Kết quả của phép tính 34:3 + 23:22 là:
A. 2 B. 8 C. 11 D. 29
Câu 7: (0,25đ) Kết quả của phép tính 5 – (6 – 8) là:
A. -9 B. -7 C. 7 D. 3
Câu 8: (0,25đ) Cho m, n, p, q là Các số nguyên. Thế thì m – (n – p + q) bằng:
A. m – n – p + q B. m – n + p – q C. m + n – p – q D. m – n – p – q
Câu 9: (0,25đ) Kết quả sắp xếp các số -2 ; -3 ; -101 ; -99 theo thứ tự tăng dần là:
A. -2;-3;-99;-101 B.-101;-99;-2;-3 C.-101;-99;-3;-2 D. -99; -101;-2;-3
Câu 10: (0,25đ) Cho x – ( – 9) = 7. Số x bằng:
A. – 2 B. 2 C. -16 D. 16
Câu 11: (0,5đ) Điền dấu x vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

a) Nếu A, B, C thẳng hàng thì AB + BC = AC

b) Nếu B là trung điểm của AC thì AB = BC

II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 12: (1,5đ) Tìm số tự nhiên x, biết: (2.x – 8).2 = 24
Câu 13: (2đ) a) Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -6 ; 4 ; |-7| ; -(-5)
b) Tính nhanh: (15 + 21) + (25 – 15 – 35 – 21)
Câu 14: (1,5đ) Cho đoạn thẳng MP, N là một điểm thuộc đoạn thẳng MP, I là trung điểm của NP. Biết MN = 2 cm, MP = 7cm.
Tính độ dài đoạn thẳng IP.
Câu 15: (2đ) Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển, hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó.
Tính số sách đó, biết rằng số sách đó trong khoảng từ 100 đến 150.

Hết
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6
Năm học 2008 – 2009
Phần 1: Trắc ngiệm (3điểm)
Câu 1:C (0,25điểm) Câu 2:B (0,25điểm)
Câu 3: D (0,25điểm) Câu 4:C (0,25điểm)
Câu 5:B (0,25điểm) Câu 6:D (0,25điểm)
Câu 7: C (0,25 điểm) Câu 8: B (0,25 điểm)
Câu 9: C (0,25 điểm) Câu 10:A (0,25 điểm)
Câu 11: a) S (0,25 điểm)
b) Đ (0,25 điểm)
Phần 2: Tự luận: (7 điểm)
Câu 12: (2.x – 8).2 = 24
2.x – 8 = 24:2 (0,25điểm)
2.x – 8 = 23 (0,25điểm)

Hỏi và đáp