Đề thi học kì I Môn Toán lờp8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi học kì I Môn Toán lờp8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục hoằng hoá Đề Kiểm tra học kỳ I
Trường THCS Hoằng Cát Môn Toán lớp 8
.( Thời gian 90 phút,không kể thời gian giao đề)
A- Đề bài:
I-Trắc nghiệm khách quan (4 điểm )
Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Giá trị x thoả mãn x2+16= 8x là:
A: x=8 B: x=4 C: x=-8 D: x=-4
Câu 2: Kết quả của phép tính 15x2y2z : (3xyz) là:
A : 5xyz B : 5x2y2z C : 15xy D :5xy
Câu 3: Kết quả phân tích đa thức 2x-1-x2 thành nhân tử là:
A : (x-1)2 B: -(x-1)2 C: – (x+1)2 D : (-x-1)2
Câu 4: điền vào chỗ (……..) đathức thích hợp.
(2x+y2).(……………………………) = 8×3+y6
(27×3+27×2+9x+1) : (3x+1)2 = (………………………….)
Câu 5: Mẫu thức chung của hai phân thức và bằng:
A : 2 (1-x)2 B : x (1-x)2 C : 2x (1-x) D : 2x (1-x)2 .
Câu 6: Kết quả của phép tính : là:
A: B: C: D: -1+x
Câu 7: Đa thức M trong đẳng thức là:
A : 2×2 – 2 B: 2×2 – 4 C: 2×2+2 D : 2×2+4 .
Câu 8: Điều kiện xác định của phân thức

Hỏi và đáp