Đề thi học kì 2 toán 8 – đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi học kì 2 toán 8 – đáp án, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 8, Năm: 2011 – 2012
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I)Trắc nghiệm:(5điểm)
Câu 1: x = 1 không phải là nghiệm của phương trình nào sau đây
a/ 2x – 1 = 2 – x b/ 4x + 1 = 6 – x c/ 2x + 3 = 5 – x d/ 4x – 3 = 4 – 3x
Câu 2: Các cặp phương trình nào sau đây tương đương với nhau.
a/ 2x = 2 và x =2 b/ x = 1 + 3x và 2x + 1 = 0
c/ 5x = 3x + 4 và 2x +9 = – x d/ 5x – 1 = 4 và x – 5 = 1 – x
Câu 3: Các khẳng định sau đây đúng hay sai ?(Đúng ghi ra giấy làm bài thi là Đ. Nếu sai ghi là S).
Câu
Đúng
Sai

Nếu a < b thì a + c < b + c
Nếu a < b thì a2 < b2
Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng .
Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng .

Câu 4: Diện tích tòan phần của một hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’có các cạnh
AB =8 cm , BC = 12 cm , CC’ = 10 cm là :
a/ 496 cm2 b/ 469 cm2 c/ 592cm2 d/ 529cm2
Câu 5: Hình chóp tam giác đều có số mặt :
a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 6
Câu 6: Bất phương trình tương đương với x – 5>3 là :
a/ x > 2 b/ x > – 2 c/ x > – 8 d/ x > 8
Câu 7 :Tập nghiệm của bất phương trình : – 3x + 9 < 0 là :
a/ x 3 c/ x > – 3 d/ x < – 3
Câu 8: Các khẳng định sau đây đúng hay sai ?(Đúng ghi ra giấy làm bài thi là Đ. Nếu sai ghi là S).
Câu
Đúng
Sai

1.Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau
2.Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng tỷ số đồng dạng
3.Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy
4. Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau
5. Diện tích tòan phần của hình chóp đều bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy
6. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau

II)Tự luận:
Bài 1 (1.5 điểm):Lúc 8 giờ, Thiên rời nhà mình để đến nhà Hà với vận tốc 4 km/h. Lúc 8 giờ 20 phút, Hà cũng rời nhà mình để đến nhà Thiên với vận tốc 3 km/h. Thiên gặp Hà trườc nhà Thúy, rồi cả hai cùng đi về nhà Hà. Khi trở về đến nhà mình Thiên tính rằng quãng đường mình đã đi dài gấp 4 lần quãng đường Hà đã đi. Tính khoảng cách từ nhà Thiên đến nhà Hà.
Bài 2(1 điểm): Cho hình thang ABCD (AB // CD) và O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
Chứng minh OA . OD = OB . OC
Đường thẳng qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và K. Chứng minh
OH . CD = OK . AB
Bài 3(1.5điểm):Giải các phương trình sau:
a) b) x2 – 6x + 8 = 0
c)
Bài 4(1điểm):Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Bán kính của đường tròn ngoại tiếp của hình chóp lục giác đều là 6cm. Cạnh bên của hình chóp là 10cm. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình chóp. (Hình 1).

Đề 2: Chứng minh bất đẳng thức:

*Lưu ý: Học sinh có thể sử dụng bất đẳng thức Cô – si.

———-HẾT———–

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 8, Năm: 2011 – 2012

I)Trắc nghiệm:
(5điểm)
1.
2.
3.
-1:
-2:
-3:
-4:
4.
5.
6.
7.
8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.