de thi hoc ki 2 toan 7 hot nhat – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về de thi hoc ki 2 toan 7 hot nhat, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương III

Tiết 41
Ngày soạn:…………..
Ngày dạy :…………..

Thu thập số liệu thống kê – tần số

I. Mục tiêu:
– Học sinh làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra (về cấu tạo, nội dung), biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu được ý nghĩa của cụm từ “số các giá trị của dấu hiệu“ và “số các giá trị của dấu hiệu“ làm quen với khái niệm tần số của một giá trị.
– Biết các kí hiệu đối với một dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập bảng đơn giản để ghi lại số liệu thu thập được qua điều tra.
II. Chuẩn bị:
– Giáo viên: Giáo án, Bảng phụ ghi nội dung bang 1 và 2.
– sinh: SGK
III. Tiến trình bài giảng:
1.ổn định lớp (1`)
2. Kiểm tra bài cũ: (`)
3. Bài mới:

Hoạt động của thày, trò
Tg
Ghi bảng

1

– Giáo viên treo bảng phụ lên bảng.
– Học sinh chú ý theo dõi.

– Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời ?2
– 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời.

? Dấu hiệu X là gì.
– Học sinh: Dấu hiệu X là nội dung điều tra.
? Tìm dấu hiệu X của bảng 2.
– Học sinh: Dấu hiệu X là dân số nước ta năm 1999.
– Giáo viên thông báo về đơn vị điều tra.
? Bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra.
– Học sinh: Có 20 đơn vị điều tra.
? Đọc tên các đơn vị điều tra ở bảng 2.
– Học sinh: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Bắc Cạn.

? Quan sát bảng 1, các lớp 6A, 6B, 7A, 7B trồng được bao nhiêu cây.
– Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.
– Giáo viên thông báo dãy giá trị của dấu hiệu.

– Yêu cầu học sinh làm ?4

– Yêu cầu học sinh làm ?5, ?6
– Học sinh đứng tại chỗ trả lời.

? Tìm tần số của giá trị 30; 28; 50; 35.
– Tần số của giá trị đó lần lượt là 8; 2; 3; 7.
– Giáo viên đưa ra các kí hiệu cho học sinh chú ý.
– Yêu cầu học sinh đọc SGK
7’

12’

10’
1. Thu thập số liệu. Bảng số liệu thống kê ban đầu

2. Dấu hiệu
a. Dấu hiệu, đơn vị điều tra
?2
Nội dung điều tra là: Số cây trồng của mỗi lớp
Gọi là dấu hiệu X

– Mỗi lớp ở bảng 1 là một đơn vị điều tra

?3 Bảng 1 có 20 đơn vị điều tra.

b. Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu.

– Mỗi đơn vị có một số liệu, số liệu đó được gọi là giá trị của dấu hiệu.
?4
Dấu hiệu X ở bảng 1 có 20 giá trị.
3. Tần số của mỗi giá trị
?5
Có 4 số khác nhau là 28; 30; 35; 50
?6
Giá trị 30 xuất hiện 8 lần
Giá trị 28 xuất hiện 2 lần
Giá trị 50 xuất hiện 3 lần
Giá trị 35 xuất hiện 7 lần
Số lần xuất hiện đó gọi là tần số.

* Chú ý: SGK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.