ĐỀ THI HỌC KÌ 1- TOÁN 8 – 2015-2016 – NGÔ QUYỀN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ THI HỌC KÌ 1- TOÁN 8 – 2015-2016 – NGÔ QUYỀN, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HỌC KÌ 1- TOÁN 8 – 2015-2016 – NGÔ QUYỀN
Thời gian 90’( Không kể thời gian giao đề )

I) Trắc nghiệm khách quan ( 2đ)
Bài 1( 1.5đ) Khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng
Câu 1: Giá trị biểu thức : P= x2 – 2x + 2 với x = 1 là :
A. – 2
B. 2
C. 5
D. 1

Câu 2: Kết quả phép cộng là :
A.
B.
C.
D.

Câu 3: Khi chia đa thức : (x3 – 7x- 2) cho đa thức ( 2x + 1) ta được :
A. Thương
=3×2 – x + 2
Dư = – 4
B. Thương
=3×2 – 5x + 2
Dư = 0
C.Thương
=3×2 – 5x + 2
Dư = 4
D. Thương
=3×2 – 5x- 2
Dư = – 4

Câu 4: Điều kiện xác định của phân thức là :
A. x 0
B.x0 , x 6
C. x 6
D. Với mọi x

Câu 5: vuông tại A đường cao AH = 4,8 cm , BC = 10 cm . Diện tích của là :
A. 24cm2
B. 30 cm2
C.48cm2
D.60cm2

Câu 6: Hình bình hành ABCD có AB = 2AD . Gọi M , N theo thứ tự là trung điểm của AB và AC . Khi đó , tứ giác BMDN là :
A. Hình thoi
B.Hình bình hành
C.Hình thang
D.Hình chữ nhật

Bài 2( 0,5đ) Đánh dấu ‘x’ vào ô trống em chọn
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

7
Hình bình hành có một góc vuông là hình vuông

8
Hình vuông có 4 trục đối xứng

II) Tự luận ( 8đ)
Bài 1( 1.5đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a) x(x+y) – 5x – 5y b) x3 – 2×2 +x – xy2
Bài 2( 1đ) Tìm x biết :
a) 2x( 5- x ) + 2×2 – 10 = 0 b) (x+2)2 -(x+2)(x-2) = 0
Bài 3(2đ) Cho biểu thức
Tìm x để
Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên
Bài 4( 3đ)Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Từ H kẻ HN vuông góc với AC ( N thuộc AC ) HM vuông góc với AB ( M thuộc AB)
CMR: Tứ giác AMHN là hình chữ nhật
Gọi D là điểm đối xứng với H qua M , E là điểm đối xứng với H qua N . CMR: tứ giác AMNE là hình bình hành
CMR: BC2 = BD2 + CE2 + 2BH . CH
Bài 5( 0,5đ) Cho các số a,b, c thỏa mãn : abc= 2 . Tính giá trị biểu thức :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.