ĐỀ THI HKII TOÁN 9 (HOÀI NHƠN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ THI HKII TOÁN 9 (HOÀI NHƠN), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC
HỌ VÀ TÊN:…………………………………..
LỚP:
KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2011 – 2012
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
GT1:
Mã phách

GT2

Điểm
Chữ ký
Mã phách

Bằng số
Bằng chữ
Giám khảo 1
Giám khảo 2

ĐỀ B
A/ TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)
Khoanh tròn vào các chữ cái A; B; C; D đứng trước kết quả mà em cho là đúng
1. Hệ phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
2. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?
A. B. C. D.
3. Biết x + y = 15; x – y = – 3 . Giá trị của x là:
A. B. C. D.
4. Gọi là hai ngiệm của phương trình Khi đó bằng
A. B. C. D.
5. Hàm số nào sau đây nghịch biến với ?
A. B. C. D.
6. Cho là hai số thực thỏa mãn: thì là nghiệm của phương trình:
A. B.
C. D.
7. Với giá trị nào của m thì phương trình: (m là tham số) có hai nghiệm phân biệt?
A. B. C. và D. Với mọi giá trị của m
8. Số nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. D.
9. Cho hàm số . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. B. C. D. Không kết luận được
10. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình: vô số nghiệm
A. B. C. D.
11. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) và có . Khi đó số đo bằng:
A. B. C. D.
12. Đường tròn tâm (O) ngoại tiếp tam giác MNP; biết . Số đo cung lớn NP bằng:
A. B. C. D.

(Học sinh không được viết vào phần này)

13. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O; điểm M nằm trên cung nhỏ AC. Số đo bằng:
A. B. C. D.
14. Ở hình vẽ bên Khi đó số đo bằng:
A. B. C. D.
15. Độ dài nửa đường tròn có bán kính là:
A. B. C. D.
16. Trên đường tròn tâm O đường kính , lấy hai điểm A và B
sao cho. Diện tích hình quạt tròn AOB (với cung AB là cung nhỏ) là:
A. B. C. D.
17. Khi quay hình chữ nhật ABCD có quanh đường thẳng BC ta được hình trụ có thể tích là:
A. B. C. D.
18. Khi quay tam giác MNP vuông tại M có quanh đường thẳng MP ta được hình nón có diện tích xung quanh là:
A. B. C. D.
19. Khi quay nửa đường tròn đường kính quanh đường kính của nó ta được mặt cầu có diện tích là:
A. B. C. D.
20. Hình nón cụt có hai bán kính lần lượt làvà , đường cao . Thể tích hình nón cụt đó là:
A. B. C. D.
B/ TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Bài 1 (1.0 điểm): a) Giải hệ phương trình sau:
b) Giải phương trình sau:
Bài 2: (1.5 điểm)
Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi ngược dòng về bến A. Khoảng cách từ bến A đến bến B dài 60

Hỏi và đáp