Đề thi HKII Toán 9 +ĐA+MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi HKII Toán 9 +ĐA+MT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PhòngGD&ĐT Châu Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Hồ Đắc Kiện Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 9
(Thời gian: 90 phút)
Đề: 001
A. TRẮC NGHIỆM (hãy chọn câu đúng nhất(4 điểm)
1/ Trong các phương trình sau , phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?
a x2 -2x= 0 b (x+2)(x2 -2x +3) =0 c 2x -5 = 0 d 6x – y= 8
2/ Cho hàm số y = 2×2 . Kết luận nào sau đây là đúng?
a y= 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số, vừa là giá trị lớn nhất của hàm số
b y= 0 là giá trị lớn nhất của hàm số
c y= 0 là giá trị không xác định
d y= 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số
3/ Phương trình x2 -8x +7 =0 có nghiệm đúng là?
a x1=-1; x2= 7 b x1=1; x2=- 7 c x1=1; x2= 7 d x1=-1; x2= -7
4/ Điển M(-1; 2) thuộc đồ thị của hàm số y= ax2. Hệ số a bằng:
a a= 2 b a= 4 c a= 1 d a= -2
5/ Hình tròn có bán kính 1cm. Diện tích của nó là:
a 31.4cm2 b 314cm2 c 3.14cm2 d 0.314cm2
6/ Phương trình ax2 +bx +c =0 (a≠0) có hai nghiệm phân biệt khi:
a a và c cùng dấu b a và c trái dấu c = 0 d

Hỏi và đáp