Đề thi HKII Toán 9 có trắc nghiệm – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi HKII Toán 9 có trắc nghiệm, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT BÌNH ĐẠI
TRƯỜNG THCS BÌNH THẮNG
KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2016-2017
ĐIỂM

Họ và tên:…………………………………………….
Lớp:……………..
MÔN: TOÁN – KHỐI 9
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian phát đề)

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(3 điểm)
(Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng).
Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(5; 2). Khi đó a bằng
A.
B.
C. 25
D.

Câu 2: Phương trình (m + 2)x2 – 2mx + 1 = 0 là phương trình bậc hai khi:
A. m ≠ 1.
B. m ≠ -2.
C. m ≠ 0.
D. mọi giá trị của m.

Câu 3: Phương trình x2 – 3x + 5 = 0 có biệt thức ∆ bằng
A. – 11.
B. -29.
C. -37.
D. 16.

Câu 4: Cho phương trình x2 – 6x – 8 = 0. Khi đó:
A. x1 + x2 = – 6; x1.x2 = 8.
B. x1 + x2 = – 6; x1.x2 = – 8.

C. x1 + x2 = 6; x1.x2 = 8.
D. x1 + x2 = 6; x1.x2 = – 8.

Câu 5: Hệ phương trình có nghiệm là:
A. B. C. (2;1) D.(1;-1)
Câu 6: Tổng hai nghiệm của phương trình: là:
B. C. D.
Câu 7: AB là một cung của (O; R) với sđ nhỏ là 800. Khi đó, góc có số đo là:
A. 1800 B. 1600 C. 1400 D. 800
Câu 8: Cho đường tròn (O; R) và dây AB = R. Trên lớn lấy điểm M. Số đo là:
A. B. C. D.
Câu 9: Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng:
A. Nửa sđ cung bị chắn B. sđ cung bị chắn
C. Nửa sđ góc nội tiếp cùng chắn một cung D. sđ góc ở tâm cùng chắn một cung
Câu 10: Câu nào sau đây chỉ số đo 4 góc của một tứ giác nội tiếp ?
A. B.
C. D.
Câu 11: Hình tròn ngoại tiếp lục giác đều cạnh 5cm có diện tích là :
A. B. C. D.
Câu 12: Cho đường tròn (O) đường kính AB, M là điểm nằm trên đường tròn (M khác A và B). Số đo bằng:
A. 900 B. 3600 C. 1800 D. 450

II.PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)
Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a)
b) .
c) .
Câu 2. (2,5 điểm)
Cho các hàm số có đồ thị là (P) và có đồ thị là (D).
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc.
b) Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính.
Câu 3. (3,0 điểm)
Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB. M là một điểm bất kỳ trên đường tròn đó (M khác A và khác B). Tiếp tuyến tại M cắt hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn đã cho lần lượt tại C và D.
Chứng minh rằng:
Các tứ giác AOMC và BOMD nội tiếp.
ii) OC vuông góc với OD và .
Trong trường hợp biết . Chứng minh rằng tam giác BDM đều và tính diện tích của hình quạt tròn chắn cung nhỏ MB của đường tròn đã cho theo R.

————Hết———–

PHÒNG GD & ĐT BÌNH ĐẠI
TRƯỜNG THCS BÌNH THẮNG

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII
Năm học: 2016-2017

MÔN:TOÁN – Khối 9

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(3 điểm)
(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
1.D 2.

Hỏi và đáp