ĐỀ THI HKII TOÁN 8 (HOÀI NHƠN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ THI HKII TOÁN 8 (HOÀI NHƠN), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG THCS……………………
Họ và tên:……………………………
SBD:……………..
Lóp:…………..
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2011 – 2012
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
GT1
MÃ PHÁCH

GT2

………………………….……….…………….. đường cắt phách ………………………………………………

Điểm
Giám khảo
Mã phách

Bằng số
Bằng chữ
GK 1
GK 2

ĐỀ 2:
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (5điểm)
I.1) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng (4điểm)
Câu 1. Cặp phương trình tương đương là :
A. 2x – 3 = x + 1 và x + 4 = 1 – x B. x – 6 = 6 – x và x + 3 = x – 5
C. 4x – 1 = 3x + 2 và 5x – 5 = 4x – 2 D. 5 – 2x = x + 1 và 2x – 7 = x + 6
Câu 2. Phương trình = x có tập hợp nghiệm là:
A. S = B. S = C. S = D. S =
Câu 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. ; B. ; C. x2 + 3x = 0; D. 0x + 1 = 0.
Câu 4. Giá trị của m để phương trình x + m = 0 có nghiệm x = 4 là:
A. m = -4 B. m = 4 C. m = -2 D. m = 2

Câu 5. Hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào: /////////////////// A. B. C. D.
Câu 6. Cho x y thì
A. -3x – 3y B. -2x -2y C. 3x + 1 3y + 1 D. 5 – 3x -3y + 5
Câu 7. Bất phương trình -2x + 2 10 có tập nghiệm là:
A. S = B. S = C. S = D. S =

Câu 8. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB = 18 dm và CD = 12 cm là :
A. B. C. 15 D. 5
Câu 9. Cho ABC có MAB và AM =AB, vẽ MN//BC, NAC .Biết MN = 2cm, thì BC bằng:
A. 6cm B. 4cm C. 8cm D. 10cm
Câu 10. Cho theo tỉ số đồng dạng k thì tỉ số là:
A. 3k B. k2 C. k D. k
Câu 11. Cho ABC có AB = 5cm , AC = 6cm, đường phân giác AD, khi đó ta có :
A. B. C. D.

Thí sinh không được viết bài vào phần này.

Câu 12 . Thể tích của hình chóp đều là :
A. V = Sh B. V = Sh C. V = D. V = 2Sh
Câu 13 Một bể bơi hình hộp chữ nhật dài 12m; rộng 4,5m; chiều cao của nước trong bể 1,5m. Khi đó thể tích nước trong bể là:
A. 12m3 B. 45m3 C. 90m3 D. 81m3

Câu 14 Cho hình lăng trụ đứng với các kính thước như hình vẽ. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đó là:
A. 60cm2 B. 36cm2 C. 40cm2 D. 72cm2

Câu 15. Một hình lập phương có :
A. 8 mặt hình vuông , 6 đỉnh , 6 cạnh . B. 6 mặt hình vuông, 8 cạnh, 12 đỉnh
C. 6 đỉnh , 8 mặt hình vuông, 12 cạnh. D. 6 mặt hình vuông, 8 đỉnh , 12 cạnh.
Câu 16: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:
A. Sxq = p.d B. Sxq = 2p.h C. Sxq = ph D. Sxq = a.b.c
Câu I.2: (1 điểm) Đánh dấu chéo( X) vào ô tương ứng với

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.