Đề thi HKII Toán 8 (cả Đại số và Hình học) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi HKII Toán 8 (cả Đại số và Hình học), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường Trung học Cơ sở Tập Ngãi.
Kiểm tra học kỳ II – Năm học: 2008 – 2009.
Môn: Toán, Khối 8.
Thời gian làm bài: 90 phút. (không kể thời gian chép đề).
Đề bài :
A/ Lý thuyết: (2 điểm).
Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1:
Câu 1: Thế nào là hai phương trình tương đương?
Câu 2: Xét xem cặp phương trình sau có tương đương với nhau không? Giải thích.
2x – 4 = 0 (1) và (x – 2)(x2 + 1) = 0 (2)
Đề 2:
Phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.
Áp dụng: Cho A’B’C’ ABC, biết A’B’ = 4cm; A’C’ = 6cm; AB=8cm; BC = 16cm. Tính AC; B’C’.
B/ Bài tập: (8 điểm).
1/ Giải các phương trình sau:
a) (x + 1)(2x – 1) = 0
b) (2 điểm).
2/ Giải các bất phương trình sau:
a) 2x – 3 < 0
b) (2 điểm).
3/ Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi? (1 điểm).
4/ Cho tam giác ABC vuông tại A với AB = 3cm; AC = 4cm; vẽ đường cao AE.
a) Chứng minh ABC EBA.
b) Chứng minh AB2 = BE.BC
c) Tính độ dài BC; AE. (3 điểm).

Hết

Trường Trung học Cơ sở Tập Ngãi.
Hướng dẫn chấm bài kiểm tra học kỳ II. Năm học: 2008 – 2009.
Môn: Toán, Khối 8.

Đề bài :
A/ Lý thuyết: (2 điểm).
Đề 1:
Câu 1: Hai phương trình tương là hai phương trình có cùng một tập nghiệm (1 điểm).
Câu 2: Phương trình (1) và (2) tương đương (0,5 điểm) vì có cùng một tập nghiệm S1 = S2 = 2 (0,5 điểm).
Đề 2:
Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:
(0,5 điểm).
(0,5 điểm).
Áp dụng:
A’B’C’ ABC
(0,25 điểm).
Hay (0,25 điểm).
Suy ra cm (0,25 điểm).
cm (0,25 điểm).
Vậy AC = 12cm; B’C’ = 8cm.
B/ Bài tập: (8 điểm).
1/ Giải các phương trình sau:
a) (x + 1)(2x – 1) = 0
x + 1 = 0 hoặc 2x – 1 = 0 (0,25 điểm).
1) x + 1 = 0 x = -1 (0,25 điểm).
2) 2x – 1 = 0 x = (0,25 điểm).
Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là (0,25 điểm).
b) (1)
ĐKXĐ x -1 và x 0 (0,25 điểm).
(1) x(x + 3) + (x + 1)(x – 2) = 2x(x + 1) (0,25 điểm).
x2 + 3x + x2 – 2x + x – 2 = 2×2 + 2x
0.x = 2 (0,25 điểm).
Vậy tập nghiệm của phương trình (1) là S = (0,25 điểm).
2/ Giải các bất phương trình sau:
a) 2x – 3 < 0
2x < 3 (0,25 điểm).
x < 1,5 (0,25 điểm).
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 1,5 (0,25 điểm).
b)
5(2 – x) < 3(3 – 2x) (0,25 điểm).
10 – 5x < 9 – 6x (0,25 điểm).
-5x + 6x < 9 – 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.