ĐỀ THI HKII TOÁN 7 (MT) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ THI HKII TOÁN 7 (MT), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD- ĐT PHÙ MỸ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học: 2011 – 2012.
TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH Môn: Toán . Lớp: 7
(( Thời gian làm bài: 90phút (Không kể thời gian phát đề)
Đề đề nghị:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5.0 điểm)
Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng:

1) Điểm kiểm tra môn toán của một nhóm học sinh được cho bởi bảng sau:
8
9
7
10
5
7
8
7
9
8

5
7
4
10
4
7
5
7
7
3

a) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 7 B. 8 C. 10 D. 20
b) Tần số của điểm 7 là:
A. 3 B. 4 C. 7 D. 10
c) Khi đó điểm trung bình của cả nhóm là:
A.7,55 B. 8,25 C. 7,82 D. Cả A, B, C đều sai
2) Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức:
A. B. 1 + xy C. D.
3) Các cặp đơn thức đồng dạng là:
A. (xy)2 và y2x2. B. 5×2 và – 5×3. C. 2xy và 2y2 D. xy và yz.
4) Bậc của đa thức là:
A. 6 B. 7 C. 8 D. 11
5) Giá trị của biểu thức x2 – y tại x = -2; y = -1 là:
A. 5 B. -3 C. 3 D. -5
6) Đơn thức đồng dạng với đơn thức 3xy2 là:
A. 3xy; B. x2y ; C. 3xy2 +3; D. xy2.
7) Tích của hai đơn thức 2×2 . 3xy2 là :
A. 6×2 B. 6x3y2 C. 6xy2 D. – 6x3y2
8) Kết quả thu gọn của biểu thức x2 + 5×2 – 3×2 là :
A. 9×2 B. 3×2 C. -9×2 D. -3×2
9) Bộ ba nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.
A. 3cm, 9cm, 14cm B. 2cm, 3cm, 5cm
C. 4cm, 9cm, 12cm D. 6cm, 8cm, 10cm
10) Trong tam giác MNP có điểm 0 cách đều ba đỉnh của tam giác. Khi đó 0 là giao điểm của:
A. Ba đường cao B. Ba đường trung trực C. Ba đường trung tuyến D. Ba đường phân giác
11) Cho tam giác ABC với hai đường trung tuyến BM và CN trọng tâm G. Phát biểu nào sau đây là đúng.
A. GM = GN B.GM = 3GB C. GN = GC D.GB = GC
12) Cho tam giác cân biết hai cạnh bằng 3cm và 7cm. Chu vi của tam giác cân đó là:
A. 13 cm B. 10 cm C. 17 cm D. 6.5 cm
13) Cho ΔABC, có AB = 5cm, BC = 8cm, AC = 10cm. Số đo các góc A,B,C theo thứ tự là:
A. B. C. D.

PHẦN II : TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Câu 14 (2,0 điểm)
Cho đa thức Q(x) = 5×3 – x2 +1 – x3 + 2×4 – 4×3 – x4 + 3×2.
a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức (Q(x) theo luỹ thừa giảm của biến.
b) Tính Q(2) ; Q(-2).
c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.
Câu 15:(2.5 điểm)
Cho vuông tại A, phân giác BM. Kẽ MN vuông góc với BC ( ). Gọi I là giao điểm của BA và NM. Chứng minh rằng :
a.
b. BM là đường trung trực của AN
c. MI = MC
d. AM < MC
Câu 16 (0,5 điểm) Cho a, b, c, d là bốn số khác 0 thoả mãn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.