ĐỀ THI HKII TOÁN 7 (HOÀI NHƠN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ THI HKII TOÁN 7 (HOÀI NHƠN), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD – ĐT Hoài Nhơn Trường THCS ………………
Họ và tên:……………..……….
Lớp:……… SBD……

BÀI KIỂM TRA HKII
Năm học:2011- 2012
Môn: Toán 7
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
GT1:
Mã phách:

GT2:

………………………………………..đường cắt phách……………………………………………

Điểm
Chữ ký giám khảo
Mã phách

Bằng số:
Bằng chữ
GK1
GK2

ĐỀ I
A. TRẮC NGHIỆM : (5 điểm )
Bài 1: (3,5đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em chọn .
Câu 1: Số điểm thi môn toán của 20 học sinh được ghi lại như sau:
8
7
9
10
7
5
8
7
9
8

6
7
6
9
10
7
9
7
8
4

a) Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 20
b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
c) Tần số của học sinh có điểm 7 là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
d) Mốt của dấu hiệu là
A. 10 B. 6 C. 7 D. 5
Câu 2 : Giá trị của biểu thức tại x = 5 và y = 3 là :
A. 0 B. -8 C. 2 D.
Câu 3 : Trong các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức :
A. B. C. D. 2x + y
Câu 4: Tích của hai đơn thức và là:
A. B. C. D.
Câu 5: Nghiệm của đa thức P(x) = -4x + 3 là:
A. B. C. D.
Câu 6: Cho ABC có AB = 5cm ; AC = 10cm ; BC = 8cm thì:
A. B. C. D.
Câu 7: Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây có thể là ba cạnh của một tam giác ?
A. 3cm; 1cm ; 2cm B. 3cm ; 2cm ; 3cm
C. 4cm ; 8cm ; 13cm D. 2cm ; 6cm ; 3cm
Câu 8: Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây có thể là ba cạnh của một tam giác vuông ?
A. 3cm; 9cm ; 14cm B. 2cm ; 3cm ; 5cm
C. 4cm ; 9cm; 12cm D. 6cm ; 8cm ; 10cm
Câu 9: Cho ABC có BC = 1cm; AC = 5cm. Nếu độ dài AB là một số nguyên thì AB có độ dài là:
A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm

HS không làm bài vào phần gạch chéo này

………………………………………..đường cắt phách……………………………………………

Câu 10: Cho hình vẽ bên (hình 1). Độ dài x là :
A. 12 B. 16 (Hình 1)
C. 20 D. 28
Câu 11: Cho hình 2, biết G là trọng tâm của ABC.
Kết quả nào không đúng ?
A. B. ( Hình 2)
C. D.
Bài 2 : (0,5đ) Hãy điền dấu vào ô Đúng hoặc Sai mà em chọn :
Nội dung
Đúng
Sai

1/ Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra.

2/ Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số nhỏ nhất trong bảng tần số.

Bài 3 : ( 1đ) Ghép mỗi số ở cột A với một chữ cái ở cột B bằng cách điền vào chỗ trống (…) sau để được một khẳng định đúng ?
A
B
Kết quả

1) Điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác là
a) giao điểm của ba đường phân giác của tam giác đó
1 + …..

2) Trọng tâm của tam giác là
b) giao điểm của ba đường trung tuyến của tam giác đó
2+……

3) Trực tâm của tam giác là
c) giao điểm của ba đường trung trực của tam giác đó
3+…….

4) Điểm cách đều ba cạnh của một tam giác là
d) giao điểm của ba đường cao của tam giác đó
4+…….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.