De thi HKII toan 6 chuan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De thi HKII toan 6 chuan, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012- 2013
MÔN THI: TOÁN 6
THỜI GIAN: 90’ (không kể thời gian phát đề)

I ) TRẮC NGHIỆM : ( 3,0đ ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng:
Câu1(0,25đ): Số nghịch đảo của là :
A. B. C. D.
Câu 2(0,25đ): Cho . Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau :
A. B. C. D.
Câu 3(0,25đ): Khi đổi hỗn số ra phân số, ta được
A. B. C. D.
Câu 4(0,25đ): Tổng bằng :
A. B. C. D.
Câu 5(0,25đ): Kết quả của phép tính 4 . là:
A. 9 B. 8 C. 3 D. 2
Câu 6(0,25đ): Kết quả của phép tính 3.(−5).(−8) là:
A. −120 B. −39 C. 16 D. 120
Câu7(0,25đQuy đồng mẫu số của ba phân số với mẫu số chung 18 ta đba phân số là
A. B.
C. D.
Câu8(0,25đRút gọn biểu thức đến phân số tối giản thì đợc phân số .
B.
C. D.
Câu9(0,25đTích bằng
A. B.
C. D.

Câu10(0,25đ): Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900 B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800.
C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900 D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800.

Câu11(0,25đ): Cho hai góc kề bù xOy và yOy’, trong đó góc xOy =1100; Oz là tia phân giác của góc yOy’ (Hình vẽ). Số đo góc yOz bằng
A. 550 B. 450 C. 400 D. 350.

Câu 12(0,25đ): Cho hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại sẽ là:
A. 650 B. 550 C. 1450 D. 1650.

II. TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính:
a) b) c) d)
Bài 2: (1,5đ) Tìm x biết
a) b) c)
Bài 3: (1đ)
Một quyển sách dày 200 trang, bạn Lan đọc trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc được 25% quyển sách. Ngày thứ hai đọc được số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc hết số trang còn lại. Hỏi mỗi ngày bạn đọc Lan đọc được bao nhiêu trang sách?
Bài 4: (2đ)
Vẽ hai góc kề bù xÔy và yÔz biết xÔy = 1200
a) Tính số đo góc yOz?
b) Cho Om là tia phân giác của yÔz. Tính số đo xÔm
Bài 5: (1đ)
Chứng tỏ rằng:
a/

đáp án và biểu điểm toán6
I. TRẮC NGHIỆM(3đ) mỗi câu đúng được 0.25đ:
câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
C
A
B
C
A
D
B
A
D
D
C
D

II. Phần tự luận (7.0 điểm)
Nội dung
điểm

1. Bài 1: (2.0 đ)

a)-26/19

b) 61/60

c)-3/4

d) 50

0.5

0.5

0.5

0,5

Bài 2: (1.5 đ)

a) x = 21/10

b) x = 3

c) x= -1/5 ; x= – 4/5

Bài 3 (1đ)

Ngày thứ nhất đọc được : 25% . 200 = 50 trang

Ngày thứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.