Đề thi HKII môn Toán 8(new) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi HKII môn Toán 8(new), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD-ĐT Đông Anh Đề kiểm tra học kì Ii – Năm học 2009-2010.
Trường THCS Đại Mạch Môn: Toán 8
(Thời gian làm bài 90 phút)
A/ Phần trắc nghiệm : (3 điểm)
Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1: x = 2 là nghiệm của phương trình :
A. 7x – 2 = 3 + 2x B. 5x – 1 = 7 + x C. 3x – 1 = 1 – x D. 7x + 3 = 2 – 3x
Câu 2: Hình vẽ sau ]//////////////////// Biểu diễn tập nghiệm của bất PT nào? 0 5
A. – x + 5 ( 0 B. x + 5 ( 0 C. x – 5 ( 0 D. x – 5 >0
Câu 3: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn
A. 0x + 2 = 0 B. C. D.
Câu 4: theo tỉ số k. thì theo tỉ số:
A. B. k C. D.
Câu 5: Cho có phân giác AD, ta được:
A. B. C. D.
Câu 6: có AB = 4; BC = 6; DE =5 thì EF bằng:
A. 7 B. 7,5 C. 8 D. 9
B/Phần tự luận : (7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
Giải phương trình sau :
a) 4x – 3 = 2x + 1
b)
c)
Bài 2: (2điểm)
Giải toán bằng cách lập phương trình
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc
24 km/h, do đó thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB
Bài 3: (3 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm , BC = 20cm. Kẻ đường phân giác BD
(D AC). Gọi H là hình chiếu của C trên đường thẳng BD
a. Tính AC,CD, AD.
b. Chứng minh ABD HCD
c.Tính diện tích HCD.
Bài 4: (0,5 điểm)
Giải bất phương trình:
x2 – 4 < 3(x+2)
…………………………………………………………
Đáp án chấm:
I/ Phần trắc nghiệm : (3 điểm)

Câu
Đáp án đúng
Điểm

1)
B
0,5

2)
A
0,5

3)
C
0,5

4)
D
0,5

5)
C
0,5

6)
B
0,5

II/Phần tự luận : (7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a)
x = 2
0,5

b)
x = – 4
0,5

c)
x = 3
0,5

Bài 2 : (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

– Lập được phương trình
– Giải ra x = 60 và trả lời

1

1

Bài 3: (3điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a)
– Vẽ hình đúng, ghi GT, KL
– Tính được AC = 16 cm, chứng minh rồi tính được AD = 6 cm , DC = 10 cm

0,5

1

b)
– Chứng minh ABD HCD (g-g)

1

c)
– Tính được diện tích HCD gần đúng bằng 20 cm2.

0,5

Bài 2 : (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

– Giải ra – 2 < x

Hỏi và đáp