DE THI HKI TOAN .VIP – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về DE THI HKI TOAN .VIP, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TUYỂN TẬP ĐỀ THI

ĐỀ 1

Câu1:(1 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:
15x2y2z :(3xyz) với x = 2, y = -5, z = 2011
(x2 – 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x2) với x = 0
Câu2:(2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) x2 – 3x + xy – 3y
b) x2 + 2xy – 16 + y2
Câu3:(2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
(3×3 + 10×2 – 1 ) : ( 3x + 1 )

Câu4:(1 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB=8cm, BC=6cm.Các trung điểm của các cạnh của hình chữ nhật là M,N,P,Q (như hình bên)
Tính tổng diện tích các tam giác có trong hình ?

Câu 5:(3 điểm) Cho tứ giác ABCD. Gọi H, K, L, M lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BD, DC, CA
Chứng minh tứ giác HKLM là hình bình hành
Các cạnh của tứ giác ABCD có thêm điều kiện gì thì HKLM là: Hình chữ nhật; hình thoi; hình vuông
Câu 6:(1 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

A = x2 + 4x + 5

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – TOÁN 8
Câu hỏi
Đáp án tóm tắt
Biểu điểm

Câu 1
= 5xy = 5.2.(-5)=-50
= – x – 15 = 0 – 15 = -15
0,5 điểm
0,5 điểm

Câu 2

a) =
b) = (x2 + 2xy + y2)-42 = (x+y)2-42=(x+y-4)(x+y+4)
1 điểm
1 điểm

Câu 3
a)

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 4
S = 4. SAMQ= cm2
1 điểm

Câu 5
Vẽ hình chính xác:

a)Nêu được HK là đường trung bình của ABD
; HK//AD (I)
ML là đường trung bình của ACD ; ML//AD (II)
Từ (I) và (II) HKLM là hình bình hành
b) HKLM là hình bình hành, để trở thành hình chữ nhật phải có HKHM
mà HK//AD, HM//BC
Vậy, để HKLM là hình chữ nhật thì hai cạnh của tứ giác là AD phải vuông góc với BC
Để HKLM là hình thoi cần có HK = HM
Hay …… AD = BC
Để HKLM là hình vuông
ADBC và AD = BC

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 6
A = x2 + 4x + 5= (x2 + 4x + 4) + 1 = (x+2)2+11 với mọi x vì (x+2)2 0 với mọi x .vậy Amin= 1 khi x = -2

1 điểm

ĐỀ 2

Bài 1( 1đ ) Thực hiện phép nhân :
( 3x – 2 )( x2 – 4x + 5 )
Bài 2 ( 2đ ) Phân tích đa thức thành nhân tử :
x2 – 5x + xy – 5y
x2 + 2x – y2 + 1
Bài 3 Thực hiện phép tính :
1/ a) ( 1đ )
b) ( 1đ 5 ) (
2/ ( 1đ ) A =
Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định
Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1
Bài 5 ( 3đ )
Cho tam giác ABC , đường cao AK ( K BC ) , gọi I là trung điểm của AB , vẽ điểm D đối xứng với điểm K qua tâm I
CM : Tứ giác AKBD là hình chữ nhật . Từ đó so sánh AB và DK
Trên tia đối của tia AD lấy một điểm E sao cho AE = BC . Chứng minh tứ giác ABCE là hình bình hành
Tứ giác KCED là hình gì ? Vì sao ?

ĐÁP ÁN :

Bài 1 : ( 3x – 2 )(x2 – 4x + 5 )
= 3x. x2 + 3x.(-4x) +3x.5 +(-2).x2 + (-2).(-4x) +(-2).
= 3×3 –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.