ĐỀ THI HKI TOÁN 9 QUẬN 3 NẰM 2014-2015 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ THI HKI TOÁN 9 QUẬN 3 NẰM 2014-2015, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015
MÔN TOÁN KHỐI 9

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,0 đ) Tính ( rút gọn )

Bài 2: (2,0 đ) Giải các phương trình:

Bài 3: (1,5 đ)
Cho hàm số y = x có đồ thị là đường thẳng (d1) và hàm số
y = 2x +1 có đồ thị là đường thẳng (d2)
Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phằng tọa độ Oxy
Cho hàm số y = ax + b có đồ thị là đường thẳng (d3). Xác định hệ số a, b biết (d3) song song với (d2) và cắt (d1) tại điểm A có hoành độ bằng – 1
Bài 4: (1,0 đ) Cho biểu thức A =
Tìm điều kiện của x để biểu thức A xác định.
Rút gọn A
Bài 5 : (3,5 đ) Cho KFC vuông tại F (KF < FC ), đường cao FH. Vẽ đường tròn tâm F, bán kính FH. Từ K và C kẻ các tiếp tuyến KA, CB với đường tròn tâm F (A, B là các tiếp điểm không nằm trên KC). Gọi S là giao điểm của HB và FC.
a) Chứng minh : Bốn điểm C, H, F, B cùng thuộc một đường tròn
b) Chứng minh : AK + CB = KC và ba điểm B, A , F thẳng hàng.
c) AC cắt đường tròn tâm F tại N ( N khác A).
Chứng minh : góc NSC bằng góc CAF.
d) Đường tròn tâm O đường kính KC cắt đường tròn tâm F tại T và V, AH cắt FK tại M. Chứng minh: FH, TV, MS đồng qui tại 1 điểm
…………Hết ……………..
Học sinh không được sử dụng tài liệu
Giáo viên coi kiểm tra không được giải thích thêm về đề.
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN 9 NAM HỌC 2014-2015

BÀI
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM

1
(2.0 đ)

a
(0,5 đ)
…………

b
(0,5 đ)

………

c
(1,0 đ)

……………………………………………………………

9
……………………………………………………………

4

0,25×2

…………

0,25×2

……….

0,25×4

2
(2,0 đ)

a
(0,75 đ)

………

b
(1,25 đ)

( vì 2 >0)
x=7
vậy : S = ( 7 (
…………………………………………………………………

(vì 8 >0)

vậy : S = (10; – 6(

0.25

0,25
0.25
…………
0,25

0,25×2

0,25×2

3
(1.5 đ)

a
(0,75 đ)

………….

b
(0,75 đ)

Lập bảng giá trị đúng của (d1) và (d2)
Nếu 1 trong hai bảng giá trị đó có một cặp gía trị sai cho
0 đ bảng giá trị đó
……………………………………………………….
Vẽ đúng (d1) và (d2)
Nếu vẽ sai 1 trong 2 đường thẳng trên cho 0 đ
………………………………………………………..
a = – 2
tìm A(–1 ; –1/2)
b = –5/2

0,25×2

………….

0,25

…………
0,25
0,25
0,25

4
(1,0 đ)

a (0,25 đ)
………….

b
(0,75 đ)

Điều kiện x≠9 ;x ≠4
……………………………………………………………

0,25
……….

0,25

0,25

0,25

5
(3,5 đ)

a
(1,0 đ)

…………

Hỏi và đáp