ĐỀ THI HKI TOÁN 9 (MT) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ THI HKI TOÁN 9 (MT), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD- ĐT PHÙ MỸ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – Năm học: 2010 – 2011.
TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH Môn: Toán . Lớp: 9
(( Thời gian làm bài: 90phút (Không kể thời gian phát đề)
Phần I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Căn bậc hai số học của 81 là:
A. -9 B. 9 C. D. 92
Câu 2: có nghĩa khi :
A. x B. x C. x D. x
Câu 3: Biểu thức có giá trị bằng:
A. B. C. 2 D. -2
Câu 4: Gía trị của biểu thức bằng:
A. 3 – B. 3 + C. – 3 D. một kết quả khác
Câu 5: Với x >y kết quả rút gọn biểu thức là:
A. ; B. -; C. ; D. một kết quả khác
Câu 6: Hàm số đồng biến khi:
A. B. C. D.
Câu 7: Đường thẳng y = ( m – 2 ).x + 5 luôn luôn đi qua điểm A ( 1 ; 6 ) với giá trị của m là:
A. -1 B. 1 C. 3 D. 5
Câu 8: Nếu đường thẳng y = ax + 5 đi qua điểm (-1; 3) thì hệ số góc của nó bằng:
A. -1 B. -2 C. 1 D. 2
Câu 9: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x-5 là:
A. (-2;-1) B.(3; 2) C.(1; -3) D. (0; 2)
Câu 10: Hai đường thẳng và (m là tham số) cùng đồng biến trên R khi:
A. – 2 < m 4. C. 0 < m < 4. D. – 4 < m < – 2.
Câu 11. tg82016’ bằng:
A. tg7044’ B. cotg7044’ C. tg8044’ D. cotg8044’
Câu 12. Cho tam giác vuông có các cạnh là a, b, c, với c là cạnh huyền. Hình chiếu của a và b trên c lần lượt là a’ và b’, h là đường cao thuộc cạnh huyền c. Hệ thức nào sau đây đúng:
A. a2 = cb` B. b2 = ca ` C. c2 = a `b` D. h2 = a `b`
Câu 13. Cho tam giác vuông như hình 2. Kết quả nào sau đây đúng?
A. x = 4 và y =16
B. x = 4 và y = 2
C. x = 2 và y =8
D. x = 2 và y = 2
Câu 14:Cho đường tròn (O;3), dây AB = 4. Khoảng cách từ O đến dây AB bằng:
A. 5 B. 10 C. D.
Câu 15:Cho đường tròn (O; 5), Điểm A cách O một khoảng bằng 10. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Số đo góc BAC là:
A. 300 B. 450 C. 600 D. 900

Phần II TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 16: (0,5 điểm) Cho đường thẳng y = (a – 1)x + 2 – a (d)
Tìm a để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ là
Tìm a để đường thẳng (d) đi qua điểm A (-1; 2)
Câu 17: (1,5 điểm) Cho biểu thức A = (a >0; a ≠ 1)
a) Rút gọn biểu thức A
b) Tính giá trị A biết a = 4 +2
c) Tìm a để A < 0 .
Câu 18 (2,5 điểm ): Cho 3 điểm thẳng hàng E, M, N sao cho M nằm giữa hai điểm E, N. Vẽ đường tròn (O) đường kính MN. Từ E kẻ đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O) tại F. Gọi I là trung điển của FN. Vẽ OI cắt EF tại D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.