DE THI HKI TOAN 8(Ha Noi) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE THI HKI TOAN 8(Ha Noi), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 8
NĂM HỌC 2011 – 2012
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn câu trả lời đúng (3đ)
Câu 1: Hai đường chéo của hình thọi bằng 6 cm và 8 cm thì cạnh của hình thoi là:
A. ; B. 5cm ; C. 7cm ; D. .
Câu 2: phân thức được rút gọn thành:
A. B. – C. D. –
Câu 3: Một hình thang có một đáy là 14cm, đường trung bình là 12cm vậy đáy còn lại là:
A. 12 cm ; B. 24 cm ; C. 10 cm ; D. 16 cm
Câu 4 : Kết quả phân tích đa thức x2 + xy –x – y thành nhân tử là:
A. (x + y)(x – 1) B. (x + y) (x + 1) C. (x – y)(x – 1) D. (x – y)(x + 1)
Câu 5: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Hình vuông là hình thoi B. Hình thoi là hình vuông
C. Hình thoi là hình thang D. Hình thoi là hình bình hành.
Câu 6. Mẫu thức chung của hai phân thức và là:
A. 2(1 – x)2 B. x(1 – x)2 C. 2x(1- x)2 D. 2x(1 – x)
II. TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính.
a) b)
Bài 2: (2điểm ) Cho biểu thức:
Đk:
Rút gọn A
Tính giá trị của A khi x
Tìm x( Z để A( Z
Bài 3:(3điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D là trung điểm của BC. Gọi M là điểm đối xứng với D qua AC, E là giao điểm của DM và AC.
a)Chứng minh tứ giác AMCD là hình thoi.
b) Chứng minh tứ giác AMDB là hình bình hành.
c) Tam giác vuông ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giácAMDB là hình thoi? Khi đó tứ giác AMCB là hình gì? Vì sao?.
Bài 4::(0,5 điểm) Rút gọn biểu thức
P =
………………………………….
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.
TRẮC NGHIỆM:(3điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
D
C
A
B
C

II. TỰ LUẬN:(7đ)
II/Phần tự luận : (7 điểm)
Bài 1: (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a)
3
0,5

b)

1

Bài 2 : (2điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a)
Rút gọn được A =
1

b)
Thay x = vào biểu thức A = tính được A = 2
0,5

c)
Chỉ ra được A nguyên khi 3x-1 là ước của 2 và tính được
x = 0; 1.
0,5

Bài 3: (3điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

Vẽ hình đúng
Ghi GT, KL

0,5

a)
– Chứng minh AE =EC và ED =EM =>ABDM là hình bình hành
– Chỉ ra thêm ACDM hoặc DA = DC rồi kết luận ABDM là hình thoi
0,5

0,5

b)
– Chứng minh được AM//BD và AM= BD hoặc AM//BD và AB//MD

0,5

c)

– Chỉ ra được B = 600
– chỉ ra được AMCB là hình thang cân

0,5
0,5

Bài 4

Rút gọn ra kết quả

0,5

……………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.