de thi HKI-toan 6 tham khao – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về de thi HKI-toan 6 tham khao, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD-ĐT GÒ DẦU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Độc Lập _ Tự Do _ Hạnh Phúc
( _._ (

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I _ Năm học 2009-2010
MÔN : TOÁN LỚP 6
THỜI GIAN : 90 phút

Các chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Các phép tính trong N
Câu 2a
0.5đ
Câu 2c
0.5đ
Câu 2d,3a

Các dấu hiệu chia hết

Câu 1a,b

ƯC -ƯCLN

Câu3c

Phép cộng trong Z
Câu 2b,3b

Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Câu 4a,b

Câu 5a,b

Tổng số câu
5
3
5

Tổng số điểm
3,5
2,5
4

Phần trăm
35%
25%
40%

Ngày 31/ 10/ 2009
GVBM

Lê Thị Ngọc Hà.

Phòng GD-ĐT GÒ DẦU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Độc Lập _ Tự Do _ Hạnh Phúc
( _._ (
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I _ Năm học 2009 – 2010
MÔN: TOÁN LỚP 6
THỜI GIAN : 90 phút (Không kể thời gian chép đề)
————————————————————————————-
( Học sinh không phải chép đề vào giấy thi)
ĐỀ:
Câu 1: (2điểm)
a/ Trong các số 505; 3240; 229 thì :
– Số nào chia hết cho 5 mà khôngchia hết cho 2
– Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9
b/ Không thực hiện phép tính, hãy xét xem tổng 120 + 42 có chia hết cho 6 không?
Câu 2: (2điểm)
a/ 15+17+19+21+23+25
b/ (-21) +(-25) +21
c/ 18.52 +18.48
d/ 305-(23.32 -74:72)
Câu 3: (2điểm)
Tìm x biết:
a/ x +14 = 0
b/ 12x-25 =11
c/ 126x, 210 x và 15< x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.