ĐỀ THI HKI MÔN TOÁN QUÂN 2 NĂM 2014-2015 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ THI HKI MÔN TOÁN QUÂN 2 NĂM 2014-2015, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2014-2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MÔN: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ:
Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính
a) b)
c) d)
Câu 2: (2 điểm) Cho đường thẳng (d1): y= – 3x + 4 và đường thẳng (d2): y= x – 4
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy
b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán
c) Xác định các hệ số a và b của đường thẳng (d3):y=ax+b () biết (d3) song song với (d1) và (d3) cắt (d2) tại điểm B có hoành độ bằng 3
Câu 3: (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau
a) A = với
b) B =
Câu 4: (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Vẽ hai tiếp tuyến Bx và Cy của (O).Gọi A là điểm trên nửa đường tròn sao cho AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.