de thi hkI lop 8 hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về de thi hkI lop 8 hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN: TOÁN 8
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Câu 1: (1,0đ) a/ Nêu tính chất đường trung bình của tam giác?
b/ Cho ABC. Gọi M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, biết BC = 10cm. Tính MN.
Câu 2: (2,0đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a/ 3a +3b – a2 – ab
b/ x2 + x + y2 – y – 2xy
c/ – x2 + 7x – 6
Câu 3: (2,0đ) Thực hiện phép tính.
a/
b/
Câu 4: (2,0đ) Cho phân thức A =
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định.
b/ Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng 2.
Câu 5: (3,0đ) Cho ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi I là trung điểm BC. Qua I vẽ IM AB tại M và IN AC tạ N.
a/ Tứ giác AMIN là hình gì? Vì sao?
b/ Gọi D là điểm đối xứng của I qua N. Chứng minh ADCI là hình thoi.
c/ Đường thẳng BN cắt DC tại K. Chứng minh
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT

Câu
Đáp án
Biểu điểm

1
(1,0 đ)
a/ Nêu đúng tính chất ĐTB của tam giác như SGK
0,5 đ

b/ – Vẽ hình đúng
– Tính đúng MN = 5cm
0,25đ
0,25đ

1
(2, 0 đ)
a/ – Nhóm đúng (3a +3b) – (a2 + ab)
– Đặt nhân tử chung đúng
– Đúng kết quả (a + b)(3 – a)
0,25đ
0,25đ
0,25đ

b/ – Nhóm đúng (x2 – 2xy + y2) + (x – y)
– Dùng đúng H ĐT (x- y)2
– Đúng kết quả (x – y)(x – y + 1)
0,25đ
0,25đ
0,25đ

c/ – Tách đúng – (x2 – x – 6x + 6)
= – [x(x – 1) – 6(x – 1)]
= – (x – 1)(x – 6)
( Nếu HS tách đúng nhưng không làm tiếp thì vẫn cho 0,25 đ)

0,25đ
0,25đ

3

(2, 0 đ)
a/ – Cộng tử và giữ nguyên mẫu đúng
– Thu gọn đúng hạng tử đồng dạng
– Đúng kết quả
0,25đ
0,25đ
0,5 đ

b/ – Quy đồng đúng trong 2 dấu ngoặc

=
=
=
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

4
(2,0 đ)
a/ Biến đổi A =
– Tìm đúng ĐK: x + 2 0 x
0,5đ

0,5đ

b/ Thay A = 2
– Tìm được x = hoặc x = –
0,5đ
0,5đ

5
(3,0 đ)
– Vẽ đúng hình
( Nếu HS vẽ chưa hoàn chỉnh thì cho 0,25 đ)
0,5đ

a/ Chứng minh đúng ANIM là hình chữ nhật có 3 góc vuông
0,75đ

b/ – giải thích được IN vừa là đường cao vừa là trung tuyến của tg AIC
– Chứng minh ADCI là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc
0,5đ

0,5đ

c/ – Kẻ thêm đường thẳng qua I song song với BK cắt CD tại E và chứng minh được EK = EC (1)
– Chứng minh được EK = DK (2)
– Từ (1) và (2) Suy ra

0,25đ

0,25đ
0,25đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.