Đề thi HKI – khối 12 – An Giang (2009 đến nay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi HKI – khối 12 – An Giang (2009 đến nay), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 – 2010
Môn: TOÁN 12
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
SBD: …………….. SỐ PHÒNG: …………… (Đề chung cho cả chương trình chuẩn và nâng cao)

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Bài 1 (3,0 điểm)
Cho hàm số
1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2/ Dựa vào đồ thị , biện luận theo m số nghiệm của phương trình

Bài 2 (2,0 điểm)
Giải các phương trình sau đây:
1/
2/
Bài 3 (3,0 điểm)
Cho lăng trụ đứng có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Gọi M là trung điểm của , H là hình chiếu vuông góc của A lên . Cho .
1/ Tính thể tích của lăng trụ
2/ Chứng minh các điểm A,B,C,M,H cùng nằm trên một mặt cầu. Tính thể tích của khối cầu giới hạn bởi mặt cầu đó.
3/ Tính thể tích của khối đa diện ABCMH.
B. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm): Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau đây
Phần 1:
Bài 4a (1,0 điểm)
Cho hàm số . Tìm các giá trị của tham số m để hàm số có cực đại và cực tiểu.
Bài 5a (1,0 điểm)
Chứng minh rằng
Phần 2:
Bài 4b (1,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
Bài 5b (1,0 điểm)
Tìm tập xác định của hàm số
—————— Hết ——————
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn: TOÁN 12
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
SBD: …………….. SỐ PHÒNG: …………… (Đề chung cho cả chương trình chuẩn và nâng cao)

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Bài 1 (3,0 điểm)
Cho hàm số
1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2/ Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có hoành độ
Bài 2 (2,0 điểm)
Giải các phương trình sau đây:
1/
2/
Bài 3 (2,0 điểm)
Cho hình chóp M.NPQ có cạnh MN vuông góc với mặt phẳng, đáy NPQ là tam giác vuông cân tại P. Cho , góc hợp bởi hai mặt phẳng và bằng .
1/ Chứng minh rằng và tính thể tích khối chóp M.NPQ theo .
2/ Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp M.NPQ.
Bài 4 (1,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau đây trên đoạn

B. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm): Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau đây
Phần 1:
Bài 5a (1,0 điểm)
Xác định các hệ số để hàm số đạt cực tiểu tại và đồ thị hàm số tiếp xúc với hoành tại .
Bài 6a (1,0 điểm)
Giải phương trình
Phần 2:
Bài 5b (1,0 điểm)
Xét tính đơn điệu của hàm số
Bài 6b (1,0 điểm)
Cho lăng trụ tam giác đều biết .Hãy tính thể tích khối trụ ngoại tiếp lăng trụ.
—————— Hết ——————

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 12
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
SBD: …………….. SỐ PHÒNG: …………… (Đề chung cho cả chương trình chuẩn và nâng cao)

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Bài 1 (3,0 điểm)
Cho hàm số (1)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2.
c) Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt.
Bài 2 (1,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;2]
Bài 3 (2,0 điểm)
a) Rút gọn: với a >0
b) Tìm tiệm cận đứng và tiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.