Đề thi HKI (Hướng dẫn chấm) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi HKI (Hướng dẫn chấm), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THAM KHẢO THI HỌC KÌ I. Năm học 2011 -2012
Môn: Toán lớp 6
Thời gian: 90 phút

A – PHẦN CHUNG ( 8 điểm )
Câu 1: ( 2 điểm ) Tìm x € N biết
a) ( x – 35 ) – 120 = 0
b) 7x – 8 = 713
c) ( 4x + 2 ): 17 = 2

Câu 2: ( 1 điểm ) Cho A = n € N/ 5 < n < 9 .
a) Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê ?
b) Viết các tập hợp con của A có 2 phần tử ?

Câu 3: ( 2,5 điểm ) Cho a = 35, b = 60, c = 90
a) Tìm ƯCLN ( a; b; c)
b) Tìm BCNN ( a; b; c)

Câu 4: ( 2,5 điểm ) Trên tia Ax, lần lượt lấy các điểm B,C theo thứ tự sao cho AB = 6 (cm); AC = 8(cm )
a. Tính độ dài của đoạn thẳng BC
b. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. So sánh MC và AB

B – PHẦN RIÊNG : ( Các em chỉ chọn 1 trong 2 câu sau để làm )
Câu 5 A: ( 2 điểm ) Tính nhanh
26 + 28 + 30 +………..+ 128 + 130
Câu 5 B: ( 2 điểm ) Hai lớp 6A và 6 B trồng một số cây như nhau quanh trường. Mỗi học sinh lớp 6A trồng được 7 cây, mỗi học sinh lớp 6B trồng được 9 cây. Hỏi số cây mỗi lớp phải trồng là bao nhiêu?
Biết rằng số cây đó nằm trong khoảng từ 110 đến 130

——— Hết !———-

Hướng dẫn
Câu 1: Câu 1: ( 2 điểm ) Tìm x € N biết
a) ( x – 35 ) – 120 = 0
↔ x – 35 = 120 ↔ x = 120 + 35 = 155
b) 7x – 8 = 713
↔ 7x = 713 + 8 ↔ 7x = 721 ↔ x = 721 : 7 = 103
c) ( 4x + 2 ): 17 = 2
↔ 4x + 2 = 17 . 2 ↔ 4x + 2 = 34 ↔ 4x = 34 + 2 = 36 ↔ x = 36 : 4 = 9
Câu 2: ( 1 điểm ) Cho A = n € N/ 5 < n < 9 .
a) A = 6; 7; 8
b) A = 6 7 A = 6 8 A = 76 A = 78 A = 86 A = 87
Câu 3: ( 2,5 điểm ) Cho a = 35, b = 60, c = 90
a) Tìm ƯCLN ( a; b; c)
35 = 5. 7
60 = 2.2.3.5
90 = 3.3.2.5
Vậy ƯCLN ( 35; 60; 90) = 5
b) Tìm BCNN ( a; b; c)
35 = 5. 7
60 = 2.2.3.5
90 = 3.3.2.5
Vậy BCNN ( 35; 60; 90) = 22.32.5.7 = 1260
Câu 4: ( 2,5 điểm ) Trên tia Ax, lần lượt lấy các điểm B,C theo thứ tự sao cho AB = 6 (cm); AC = 8(cm )
a)
A B C x

Ta có AB + BC = AC ↔ 6 + BC = 8 ↔ BC = 8 – 6 = 2 ( cm )
b) M là trung điểm của đoạn thẳng AB. So sánh MC và AB
A M B C x

Ta có M là trung điểm đoạn AB nên AM = MB = = 3 ( cm )
MC = MB + BC = 3 + 2 = 5 (cm ) còn AB = 6( cm )
Vậy AB = 6 (cm ) >MC = 5 ( cm )
Câu 5 A: ( 2 điểm ) Tính nhanh
26 + 28 + 30 +………..+ 128 + 130
Ta có : 26 + 28 + 30 +………..+ 128 + 130
↔ 26 + 28 + 30 +………..+126 + 128 + 130
↔ ( 26 + 130 ) + ( 28 + 128 ) + ( 30 + 126 ) + …
↔ 156 + 156 + 156 + ….
Mà từ 1 đến 130 có 130 chữ số nhưng chỉ có 65 số chẵn ( từ 1 đến 26 có 13 số chẵn )
Nên số chẵn từ 26 đến 130 là 65 – 13 = 52 số
Do đó: 26 + 28 + 30 +………..+126 + 128 + 130
↔ ( 26 + 130 ) + ( 28 + 128 ) + ( 30 + 126 ) + …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.