Đề thi HKI & đáp án toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi HKI & đáp án toán 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HỌC KỲ I
Môn : Toán 8 ( Năm học 2009-2010)
Thời gian : 90’
I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)
1) Thực hiện phép nhân : 72y) được kết quả là:
A) 5xy B) 714y C) 14xy D) 75y
2) Nếu hình chữ nhật có hai kích thước là 6cm và 9cm thì diện tích của nó bằng ?
A) 30 cm2 B) 15 cm2 C) 54 cm2 D) 30 cm
3) Điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống (…) để :A3 – B3 = (A – B ).(A2 + ……… + B2)
A) AB B) 2AB C) 3AB D) A3B3
4 ) Tổng các góc của một tứ giác bằng
A)1800 B) 3600 C) 900 D) 600
5) Một hình thang có độ dài đáy lớn là 8 cm và độ dài đáy bé là 6 cm thì độ dài đường trung bình là:
A) 5cm B) 4cm C) 7cm D) 10cm
6) Thực hiện phép trừ : được kết quả là :
A) B) C) D)
7) Tính chất nào sau đây đều có trong hình bình hành , hình chữ nhật ,hình thoi ,hình vuông:
A) Các cạnh đối song song và bằng nhau B) Các góc đối bằng nhau
C) Chọn cả A v à B D) Hai đường chéo bằng nhau và vuông góc
8) Điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống (…) đểå : =
A13xy B) 6xy C) 13 D) 13xy
II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Bài 1:(1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
4×2 + 8xy b) 3×3 + 6×2 + 3x – 3xy 2
Bài 2: (1,5 điểm) Rút gọn các phân thức sau:
a) b)
Bài 3:(2 điểm) Thực hiện phép tính:
(2x – 5)(3×2 + x) b) (15x2y3 – 5xy2 + 10x2y) : 5xy c)
Bài 4: (2,5 điểm) Cho ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC
Tính MN nếu biết BC = 10 cm.
Trên tia đối của tia NM xác định điểm I sao cho NM = NI.Chứng minh tứ giác AICM là hình bình hành.
Nếu ABC vuông tại C thì tứ giác AICM là hình gì?.
d) Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để tứ giác AICM là hình chữ nhật ? Hình vuông? Giải thích?
Bài 5: (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau:
A =

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM THI HK I
Môn : Toán 8 (Năm học 2009-2010)

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
C
A
B
C
D
C
D

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)
a) 4x(x + 2y) (0,75 đ)
b) 3 (0,75 đ)
Bài 2: (1,5 điểm)
a) (0,75 đ)
b) (0,75 đ)
Bài 3: (2 điểm)
a) (0,75 đ)
b) (0,5 đ)
c) (0,75 đ)
Bài 4: (2,5 điểm)
Vẽ hình chính xác (0,5 đ)
a) MN = 5 cm (0,5 đ)
b) Chứng minh đúng (0,5 đ)
c) Tứ giác AICM là hình thoi (0,25 đ)
Giải thích đúng (0,25 đ)
d) Tam giác ABC cân tại C thì tứ giác MAEC là hình chữ nhật .Giải thích đúng (0,25 đ)
Tam giác ABC vuông cân tại C thì tứ giác MAEC là hình vuông. Giải thích đúng (0,25 đ)
Bài 5: (0,5 điểm)
A = 0 (0,5 đ)

GV Trần Văn Ly Trường THCS Ngô Thời Nhiệm-Huyện Định Quán
Quí thầy cô và các em HS có thể tham khảo thêm đề thi, đề KT, đề cương tại web site
http://www.tranvanly0406.tk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.