Đề thi HKI & đáp án toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi HKI & đáp án toán 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NGÔ THỜI NHIỆM

ĐỀ THI HỌC KỲ I ( 2009 – 2010 )
Môn : Toán – Khối: 7
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2đ)
Câu 1: Kết quả phép tính là:
A. B. C. D.
Câu 2: Nếu thì a bằng:
A. 6 B. 8 C. 32 D. 4
Câu 3: Từ tỉ lệ thức , với , có thể suy ra:
A. B. C. D.
Câu 4: Cho hàm số : y = 2x – 1. f(2) có giá trị là:
A. 3 B. 2 C. 4 D. -3
Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. B. C. D.
Câu 6: Cho biết , thì số đo góc C bằng :
A. B. C. D.
Câu 7: Nếu a // b và ma thì:
A. m // b B. m b C. a b D. m // a
Câu 8 :Nếu a b và c b thì:
A. a // c B. b //c C. a c D. b c

II.TỰ LUẬN: ( 8đ)
Bài 1:(2đ) Thực hiện phép tính: (bằng cách hợp lí nếu có thể)
a) b) c)
Bài 2:( 0,5đ) Tìm x và y biết : và
Bài 3 : (1,5đ) Tìm x biết :
a ) b)
Bài 4: ()Ba bạn đọc An, Hùng, Dũng có tổng cộng 90 viên bi, số bi của ba các bạn An, Hùng, Dũng lần lượt tỉ lệ với 2;3;4. Tính số bi của mỗi bạn?
Bài 5: ( 2.5đ) Cho tam giác ABC gọi M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm N sao cho: MC = MN. Chứng minh rằng:
a)(AMN = (BMC. b) AN // BC c) (NAC = (CBN
Bài 6 : (0.5đ) Tính nhanh:
A =

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn : Toán – Khối 7( 2009-2010)

I.Trắc nghiệm: (2 đ)
Câu 1: B
Câu 2: D
Câu 3: B
Câu 4: A
Câu 5: D
Câu 6: D
Câu 7: B
Câu 8: A
II.Phần tự luân.: ( 8 đ)
Bài 1: ( 2đ)
a) = -1/8 (0,75 đ )
b) =69 (0,75 đ)
c) =11/24 (0,5 đ)
Bài 20,5đ)Tìm đúng x=48; y=32 ( 0.)
Bài 3: ( 1,5đ)
a) x = -1/4 (1 đ ) b) x=1/2 (0,5 đ )
Bài 4: (1đ)
Lập đúng tỉ lệ thức (0,5 đ)
Tính đúng số bi của mỗi bạn đọc (0,5đ)
Bài 5: (2.5đ)
Vẽ hình và ghi GT – KL đúng (0,5đ)
a) Chứng minh đúng (1đ)
b) Chứng minh đúng ( 0,5đ)
c) Chứng minh đúng ( 0,5đ)
Bài 6: A = 19/20 ( 0,5đ)

GV Trần Văn Ly Trường THCS Ngô Thời Nhiệm-Huyện Định Quán
Quí thầy cô và các em HS có thể tham khảo thêm đề thi, đề KT, đề cương tại web site
http://www.tranvanly0406.tk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.