DE THI HKI – 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE THI HKI – 2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT HÓC MÔN
ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN TOÁN 8 – ngày thi : / 12 / 2012
Thời gian : 90 phút
ĐỀ:

Câu 1: Thực hiện phép tính:
5x.( 4x + 2y -1 ) – 20×2 – 8xy
( 2x – 3 )2 – 4×2 + 13x – 12

Câu 2: Phân tích đa thức thành nhân tử:
9×2 – 21x
2×2 – 8
(x – y ).a2 + 6x.(x – y) + 9.(x – y)

Câu 3: Cho A =
Và B = x2 – x + 1
Chứng minh: A = B
Chứng minh rằng biểu thức sau luôn luôn có giá trị dương với mọi giá trị của x ?
x4 – x3 + 3×2 – 2x + 2

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có E, K lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Chứng minh: EK //BC.
Từ B kẻ đường thẳng x song song với AC; từ C kẻ đường thẳng y song song với AB.Hai đường thẳng x, y giao nhau tạu M.
Chứng minh: ABMC là hình chữ nhật.
Từ K kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại O. Chứng minh: A; O; M thẳng hàng?
Gọi H là trung điểm của OC và S là giao điểm của OK và BM.
Chứng minh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.