Đề thi HK2 Toan 9 NH 2008-2009 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi HK2 Toan 9 NH 2008-2009, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007 – 2008
MÔN : TOÁN – Lớp 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Chủ đề chính
Các mức độ nhận thức
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
1
0,5

1
0,5

Hàm số y = ax2 (a
Phương trình bậc hai một ẩn

1
0,5

1
0,5

Góc với đường tròn
1
0,5

2
1,0

3
3,00
6
4,5

Hình trụ, hình nón, hình cầu

1
0,5

1
0,5

Tổng
4
2,0

4
2,0
3
3,0

3
3,0
14
10,0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007 – 2008
MÔN : TOÁN – Lớp 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên : ……………………………….…………………………………………….. Lớp : ……..….……… Điểm………………….

I. Trắc nghiệm : (4 điểm)
Đánh dấu X vào ô vuông(() câu trả lời đúng nhất :
1. Nếu phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a0) có a + b + c = 0 thì phương trình có nghiệm
x1 = 1; nghiệm kia sẽ là:
( a). x2 ( b). x2 ( c). x2 = ( d). x2 =
2. Phương trình x2 – 7x + 6 = 0 có các nghiệm là:
( a). x1=1; x2 = 6 ( b). x1= -1; x2 = -6 ( c). x1= -1; x2 = 6 ( d). x1=1; x2 = -6
3. Một đường tròn có bán kính R = 5cm thì độ dài đường tròn đó là:
( a). 5cm) ( b). 25cm) ( c). 10cm) ( d). 50

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.