De thi HK2 toan 9 Khanh Hoa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về De thi HK2 toan 9 Khanh Hoa, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề Sở HK2 năm 2016 – 2017 thời gian 90 phút (11/05/2018)
1)(3đ) Không dùng máy tính cầm tay a) GPT x4-5×2-36=0 b) Giải hệ PT
2) (1đ) Cho (P) : y=x2 và đường (d) : y=x+2 . Tìm giao điểm của (P) và (d)
3) (2đ) Cho PT x2 -2(m+1)x +m2+m-1 = 0 (1) . a) Tìm các giá trị của m để PT (1) có nghiệm
b) Tìm các giá trị của m để PT (1) có 2 nghiêkm x1, x2 thỏa mãn điều kiện x12+x22 =6
4) (4đ) Cho đường tròn (O) có đường kính AB .Gọi C là điểm chính giữa của cung AB , D là điểm tùy ý trên cung nhỏ AC ( D không trùng với A và C) , I là giao điểm của CO và BD .Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ C xuống BD . a) CM : Tứ giác BHCO nội tiếp trong 1 đường tròn b) CM: Tam giác HCD vuông cân
c) Gọi K là điểm bất kỳ trên đoạn IC (K không trùng với I và C) , các đường thẳng BK,DK cắt các cạnh CD, CB lần lượt tại M và N . CM : rằng :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.