de thi HK2 toán 9 bam chuẩn hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về de thi HK2 toán 9 bam chuẩn hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KỲ II TOÁN 9.THCS BÀU LÂM

Cấp độ
Chủ
đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tự luận
Tự luận
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Tự luận
Tự luận

1.Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn

Số câu – Số điểm

1 1

1 1

2.Hàm số y = ax2. Ph tr bậc hai một ẩn

Giải phương trình trùng phương

Số câu – Số điểm

1 1

1 1

Vẽ đồ thị hàm số và tìm tọa độ giao điểm

Số câu – Số điểm

2 2

2 2

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Số câu – Số điểm

1 2

1 2

3.Góc với đường tròn.

Biết vẽ hình

Số câu – Số điểm

1 0,25

1 0,25

Chứng minh tứ giác nội tiếp, sử dụng tínhchất các loại góc
Chứng minh 2 đthẳng //

Số câu – Số điểm

2 1,75
1 1
3 2,75

Hình trụ, hình nón, hình cầu

Tính diện tích xquanh và thể tích hình nón

Số câu – Số điểm

1 1

1 1

Tổng số câu – Số điểm

2 1,25
7 7,75
1 1
10 10

Phòng GD Huyện Xuyên mộc. ĐỀ KIỂM TRA KỲ II- TOÁN 9
Trường THCS Bàu Lâm Năm học:2011-2012
Bài 1: (1,5 đ) Giải phương trình và hệ phương trình:
a/ x2 – 8x + 7 = 0
b/
Bài 2: (2,0 đ) Cho hai hàm số y = x2
a/ Vẽ đồ thị hai hàm số trên.
b/ Chứng tỏ rằng đường thẳng y = 2mx – m + 1 luôn cắt parabol y = x2 tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m.
Bài 3: (1,5 đ) Cho phương trình x2 – ( 1 + 3m)x + 2m2 – 2 = 0
a)     Chứng minh phương trình có nghiệm với mọi m.
b)     Tìm m để x12  + x22 đạt giá trị nhỏ nhất và tìm giá trị nhỏ nhất đó.
Bài 4: (1,5 đ) Hai ôtô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B. Ôtô thứ nhất chạy nhanh hơn ôtô
thứ hai 10km/h nên đến B sớm hơn ôtô thứ hai 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ôtô,
biết rằng quãng đường từ A đến B là 100km
Bài 5: (3,5 đ) Cho đường tròn (O ; R) và điểm A bên ngoài đường tròn sao cho OA = 3R. Vẽ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) ( B, C là các tiếp điểm), Gọi I là giao điểm của tia OA và đường tròn (O).
a/ Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.
b/ Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp ∆ABC.
c/ Vẽ cát tuyến AMN với đường tròn (O) (AMN không đi qua O), biết MN = . Tính theo R độ dài các đoạn thẳng AM, AN.

Phòng GD Huyện Xuyên mộc. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KỲ II- TOÁN 9
Trường THCS Bàu Lâm Năm học:2011-2012
Bài 1: (2,0 đ)
1/ Áp dụng: – Viết dúng theo hệ thức vi-ét (0,5đ)
– Nhẫm nghiệm đúng (0,5đ)
2/ Áp dụng: -Từ công thức tính dt xung quanh suy ra chiều cao đúng (0,5đ)
– Thay số và tính đúng kết quả (0,5 đ)
Bài 2: (1,5 đ) Giải phương trình và hệ phương trình:
a/ x4 – 8×2 + 7 = 0 (Đặt x2 = t với t ≥ 0)
t2 – 8t + 7 = 0
– Giải pt được: nhận (0,25đ)
t = 1 x = ± 1 (0,25đ)
t = 7 x = (0,25đ)
b/ (0,5đ)
(0,25đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.